Šv. Pranciškaus Ksavero brolija (CFX)

Misija: tikybos ir kitų dalykų mokymas mokyklose; darbas stovyklose bei pagal atskiras programas; dalyvavimas jaunimo dvasinio formavimo programose ir jų vystymas mokyklose, universitetuose, jaunimo centruose; gavus brolijos pritarimą, bendradarbiavimas su vietos dvasininkija atsiliepiant į vietinės Bažnyčios poreikius.
Įkurta 1839 m., Lietuvoje nuo 1996 m.

Generaliniai namai

Generalinis vyresnysis – br. Daniel Skala CFX
4409 Frederick Ave., Baltimore, MD 21229 USA
Tel. (+1) (410) 644 0034, faks. (+1) (410) 644 2762
El. paštas: dskala@xaverianbrothers.org
Svetainė internete: www.XaverianBrothers.org

Lietuvoje

Aušros Vartų g. 12, 01129 Vilnius
Br. Juozapas Glėbas CFX
Mob. tel. +370 689 62 061
El. paštas: josephglebas@yahoo.com 

Iš viso: 1 amžinųjų įžadų brolis

Scroll to Top