Pranciškonės misionierės (FMSC)

Oficialus pavadinimas: Švč. Širdies pranciškonių Misionierių kongregacija (popiežiaus teisių)
Charizma: kongregacijos charizma kyla iš Nukryžiuotojo Jėzaus Kristaus slėpinio kontempliacijos. Iš Jo Širdies seserys semiasi gilaus geranoriškumo, atperkančiosios meilės ir apaštališkojo uolumo žmonijos išganymui.
Tikslas: Dievo garbė, nuolatiniu įsipareigojimu eiti šventumo keliu liudijant bei skelbiant Evangeliją per: maldos apaštalavimą (malda žmonių intencijomis); ugdymą (mokykla); pastoraciją parapijoje (vaikų, jaunimo bei suaugusių grupės, katechezė); karitatyvinę veiklą (senelių, ligonių slauga bei šeimų lankymas).
Įkurta Italijoje 1861 m., Lietuvoje nuo 1995 m.

Generalinė vyresnioji – ses. Paola Dotto

Generaliniai namai

Suore francescane Missionarie del Sacro Cuore, Casa generalizia „Asisium“
Via di Grottarosa 301, 00189 Roma, Italia, tel. (+39)(06) 33 262 927
Faks. (+39)(06) 33 258 320
El. paštas: superiora.gen@fmsc.it

Vienuoliniai namai Lietuvoje

Vilniaus g. 3, 97129 Kretinga, tel./faks. (445) 5 51 08
El. paštas: fmsc.lt@gmail.com
Vyresnioji – ses. Marija Danutė Ančerytė FMSC

Iš viso: 3 amžinųjų įžadų seserys

Scroll to Top