Pranciškonės (FDCJ)

Oficialus pavadinimas: Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacija (diecezinė)
Charizma: šv. Pranciškaus pavyzdžiu seserys atsiduoda įsikūnijusio ir kentėjusio dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Dieviškosios Širdies meilei, ja gyvena ir ją skleidžia kitiems.
Tikslas: maldos gyvenimą jungia su apaštaliniu tarnavimu auklėjimo ir socialinėje srityse: dirba evangelizacinį katechetinį darbą, dirba su vaikais ir jaunimu, ypač apleistais, padeda Bažnyčiai malda, auka bei konkrečiais artimo meilės darbais.
Įkurta Lietuvoje 1930 m.

Generalinė vyresnioji – ses. Karolina Ona Seiliūnaitė

Generaliniai namai:

Žemaičių g. 85, 44186 Kaunas
Tel. (37) 75 09 01, tel./faks. (37) 75 09 00
Mob. tel. +370 675 45641
El. paštas: s.karolinafdcj@gmail.com, pranciskones@gmail.com
Svetainė internete: www.pranciskones.lt

Iš viso: 29 amžinųjų įžadų seserys

http://www.pranciskones.lt/
Scroll to Top