Visuotiniai atlaidai Pašvęstojo gyvenimo metų proga

Penktadienį, 2014 m. lapkričio 11 d., paskelbtas Didžiojo penitenciarijaus kard. Mauro Piacenza dekretas, kuriuo popiežius Pranciškus prasidedančių Pašvęstojo gyvenimo metų proga suteikia galimybę vienuoliams ir visiems tikintiesiems pelnyti visuotinius atlaidus sau patiems arba skaitykloje esančioms sieloms.

Atlaidus pelnyti gali visi kas Romoje ar kitur dalyvaus oficialiuose Pašvęstojo gyvenimo metų tarptautiniuose renginiuose, jų metu asmeninę maldą užbaigs kalbėdami Tėve mūsų, Tikėjimo išpažinimą iš šaukdamiesi Mergelės Marijos užtarimo. Visuotinius atlaidus bus galima pelnyti taip pat dalyvaujant vyskupijose vykstančiuose Pašvęstojo gyvenimo metų renginiuose katedrose ar kitose vietos vyskupų nurodytose bažnyčiose, koplyčiose ar vienuolynuose kalbant Valandų liturgiją arba susikaupiant privačioje maldoje, sukalbant Tėve mūsų, Tikėjimo išpažinimą ir prašant Mergelės Marijos užtarimo. Vienu ir kitu atveju keliamos ir įprastinės visuotinių atlaidų gavimo sąlygos: būti nenusidėjusiam sunkia nuodėme arba atlikti išpažintį, priimti šventąją Komuniją, melstis popiežiaus intencijomis.

Sergantieji Dievui pašvęstojo gyvenimo kongregacijų ir kitų institutų nariai, dėl ligos negalintys dalyvauti oficialiuose renginiuose, visuotinius atlaidus tomis pačiomis sąlygomis galės pelnyti ir namuose.

Vatikano radijas

Scroll to Top