Prasideda Metai

Pirmoji metų diena. Diena, skirta Motinai – Jėzaus ir mūsų Motinai. Naujieji metai visada kupini vilčių, o užtikrinimas, kad tai nebus iliuzija, yra Motina. Ji gimdo Sūnų ir visus vaikus – tikrą gyvenimą, ne iliuzijas. Tuo labiau, kad jos Sūnus yra Gyvenimas, kuris teikia metams gyvybę. Jis yra ne magų ir astrologų miglotos prognozės, bet realus Asmuo. Ir Motina dovanoja mums būtent tokius naujus metus – kupinus Sūnaus buvimo kartu su mumis, kiekvieną minutę, kiekvieną valandą. Sūnuje ji gimdo ir mus, tapusius jos vaikais. Ji žino tik vieną vardą, kuriuo vadina mus visus: Jėzus, nes mus mato Jame ir per Jį, kaip Jį.

Metai yra nuolatinis apkabinimas Motinos, kuri mus globoja ir neša kaip mylimus vaikus, visus kartu ir kiekvieną atskirai. Tame glėbyje mes esame gyvi. Ištrūkę iš jo atsiduriame mirties valdžioje. Vardas, kuriuo ji mus vadina, yra mūsų tikroji tapatybė, mūsų būtis ir tapatybė kitų jos vaikų, mūsų brolių ir seserų, turinčių tą patį vardą.

Tad laimingų prasidedančių Metų!

T. Costanzo Donegana, PIME

Scroll to Top