Dominikonai (OP)

Oficialus pavadinimas: Brolių Pamokslininkų ordinas
Ordinas įkurtas 1216 m., Lietuvoje nuo 1231 m. (Šv. Jackaus misija).

Ordino magistras – br. kun. Gerard Timoner III OP
Generalinė kurija – Santa Sabina, Piazza Pietro d’Illiria 1, 00153 Roma, Italia
Svetainė internete: https://www.op.org

PRANCŪZIJOS DOMINIKONŲ PROVINCIJA

Province dominicaine de France, 24 rue des Tanneries,
F-75013 Paris, France
Tel. +33 1 45 61 01 41, faks. +33 1 45 63 95 45,
Svetainė internete: www.dominicains.fr

Provinciolas – br. kun. Nicolas Tixier OP
Tel. +33 1 45 61 39 22,
El. paštas: provincial@domonicains.fr

Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolynas ir bažnyčia

Vasario 16-osios g. 11, 01107 Vilnius, tel. (5) 212 46 11,
El. paštas: rastine.dominikonai@gmail.com
Svetainė internete: www.dominikonai.lt
https://www.facebook.com/dominikonai.vilnius

Prioras ir rektorius – br. kun. Jacek Szpręglewski OP,
Mob. tel. +370 610 14 775,
El. paštas: j.szpreglewski@gmail.com

Iš viso: 7 amžinųjų įžadų broliai, 1 studentas (Šveicarijoje), 1 novicijus (Prancūzijoje)

Scroll to Top