Tikro pasninko būdas

 Tikras pasninkas gali būti ir šventės metas, kai tu gali:

Susilaikyti nuo kitų teisimo – švęsti Kristaus buvimą juose.
Nesureikšminti skirtumų – švęsti viso gyvenimo vienybę.
Nepasiduoti tariamai tamsai – švęsti šviesos tikrovę.
Susilaikyti nuo liguistų minčių – džiaugtis Dievo gydančia jėga.
Nekalbėti niekinančių žodžių – džiaugtis tyrinančiais žodžiais.
Susilaikyti nuo nepasitenkinimo – švęsti dėkingumą.
Susilaikyti nuo pykčio – švęsti kantrumą.
Susilaikyti nuo pesimizmo – švęsti optimizmą.
Susilaikyti nuo nerimo – gėrėtis Dievo Apvaizda.
Susilaikyti nuo priekaištų – švęsti kito pripažinimą.
Susilaikyti nuo negatyvumo – džiaugtis pritarimu.
Susilaikyti nuo nuolatinės įtampos – švęsti nuolatinę maldą.
Susilaikyti nuo priešiškumo – švęsti nesipriešinimą.
Susilaikyti nuo kartėlio – švęsti atleidimą.
Susilaikyti nuo rūpinimosi savimi – švęsti jautrumą kitiems.
Susilaikyti nuo asmeninio teisumo – švęsti visuotinę tiesą.
Susilaikyti nuo baimės – švęsti viltį.
Susilaikyti nuo apsnūdimo – švęsti entuziazmą.
Susilaikyti nuo įtarumo – laikytis tiesos.
Susilaikyti nuo minčių, kurios atima drąsą – džiaugtis įkvepiančiais pažadais.
Susilaikyti nuo liūdesio šešėlių – švęsti saulėtą giedrą.
Susilaikyti nuo tuščių plepalų – švęsti prasmingą tylą.
Nepasiduoti slegiančioms problemoms – švęsti stiprinančią maldą.

Scroll to Top