Elzbietietės (CSSE)

Oficialus pavadinimas: Šv. Elzbietos seserų kongregacija (popiežiaus teisių)
Charizma: rodyti žmonėms gailestingą Dievo meilę.
Tikslas: vargšų ir ligonių globa, vaikų ir jaunimo religinis auklėjimas.
Įkurta Vokietijoje 1842 m., Lietuvoje nuo 1924 m.

Generaliniai namai

Casa Generalizia delle Suore di S. Elisabetta
Via Nomentana 140, 00162 Roma, Italia
Tel. (+39)(06) 86 388 989, faks. (+39)(06) 86 320 635

Vienuoliniai namai:

1. Pabrėžos g. 1, 46306 Kaunas, tel./faks. (37) 42 05 39
Mob. tel.: + 370 694 05546
El. paštas: kaunas@elzbietietes.lt
Namų vyresnioji – ses. Emanuelė Petrašun

2. Gardino g. 26, 62146 Alytus, tel. (315) 53 244,
Mob. tel.: + 370 698 07756
El. paštas: elzbietietes@gmail.com
Namų vyresnioji – ses. Jolanta Falat

Iš viso: 7 amžinųjų įžadų seserys

Scroll to Top