Kristaus Karaliaus diakonės (KKMD)

Oficialus pavadinimas: Kristaus Karaliaus Merginų diakonių kongregacija (diecezinė)
Charizma: Kristaus Karalystės plėtimas pirmųjų krikščionių pavyzdžiu.
Tikslas: liudyti ir sekti Kristų savo asmeniniu gyvenimu, padėti kunigams parapijų sielovados ir kt. darbuose, visokeriopais būdais savo aplinkoje skleisti tikėjimą ir krikščionišką kultūrą.
Įkurta Lietuvoje 1957 m.

Generalinė vyresnioji – ses. Antanina Irena Valaitytė

Kerniaus g. 6, Kernavė, 19172 Širvintų r.
Tel. (382) 47 347
El. paštas: irena.valaityte@gmail.com

Iš viso: 6 amžinųjų įžadų seserys

Scroll to Top