Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencija (LVVVK)

El. paštas: lvvvkonferencija@gmail.com

Tarybos nariai

Pirmininkas – T. Piotr Strocen OFM Conv.
Pranciškonų g. 1, 01133 Vilnius,
Mob. tel. +370 601 74406,
El. paštas: piotrstrocen@gmail.com

Sekretorius – kun. Domingo Avellaneda Cabanillas IVE
Mob. tel. +370 613 48338
El. paštas: domingoavallaneda@ive.org

Iždininkas – T. Aldonas Gudaitis SJ
Rotušės a. 8, 44280 Kaunas,
Mob. tel.  +370 610 42003,
El. paštas: aldonas.gudaitis@jezuitai.lt

Scroll to Top