Gyvenimas yra nuostabus

Michel Quoist

Taip, Viešpatie, gyvenimas yra nuostabus,
nes jį mums dovanojo Tavo Tėvas.
Gyvenimas yra nuostabus, nes Tu jį mums grąžinai,
kai buvome jį praradę.
Gyvenimas yra nuostabus, nes tai Tavo  Gyvybė paaukota už mus…
Bet mes turime pasirūpinti, kad jis sužydėtų.
O kad galėčiau jį kas vakarą Tau įteikti, turiu  surinkti jo žiedus
susitikimuose su žmonėmis, kaip vaikas, kuris vaikštinėdamas
skina laukų gėlės, kad padarytų iš jų puokštę
ir padovanotų savo Mamai.

Viešpatie, leisk man kiekvieną dieną vis aiškiau pamatyti,
koks nuostabus yra gyvenimas!

Scroll to Top