Popiežiaus žodis

Popiežiaus Pranciškaus žinia 57-ajai Pasaulinei maldos už pašaukimus dienai (2020 04 02)

Popiežius Pranciškus Žinia 57-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga 2020 m. gegužės 3 d. Pašaukimo žodžiai Brangūs broliai ir seserys! Praėjusių metų rugpjūčio 4 -ąją, minint 160-ąsias šventojo Arso Klebono mirties metines, kreipiausi laišku į kunigus, kasdien atiduodančius savo gyvenimą Viešpaties skirtam pašaukimui tarnauti Dievo tautai. Ta proga parinkau keturis raktinius žodžius – kančia, dėkingumas, […]

Popiežiaus Pranciškaus žinia 57-ajai Pasaulinei maldos už pašaukimus dienai (2020 04 02) Skaityti daugiau »

Popiežiaus Pranciškaus kalba Korėjos pašvęstiesiems 2014 m.

APAŠTALINĖ JO ŠVENTENYBĖS POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS KELIONĖ KORĖJOS RESPUBLIKOJE VI AZIJOS JAUNIMO DIENŲ PROGA (2014 m. RUGPJŪČIO 13-18 D.) SUSITIKIMAS SU KORĖJOS VIENUOLINĖMIS BENDRUOMENĖMIS ŠV. TĖVO KALBA Mokymo centras „Meilės mokykla“ (Kkottongnae) 2014 m. rugpjūčio 16 d. Labas vakaras! Iškilo nedidelė problema. Jei ir yra dalykas, kurio negalima apleisti, tai tas dalykas yra malda, tačiau šiandien

Popiežiaus Pranciškaus kalba Korėjos pašvęstiesiems 2014 m. Skaityti daugiau »

Šventojo Tėvo žinia 51-ajai Pasaulinei maldų už pašaukimus dienai (2014)

Šventojo Tėvo Pranciškaus žinia 51-ajai Pasaulinės maldų už pašaukimus dienai 2014 m. gegužės 11 d. – IV VELYKŲ SEKMADIENIS Tema: Pašaukimai – tiesos liudijimas Brangūs broliai ir seserys! 1. Evangelija pasakoja, kad „Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus… Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Tuomet jis

Šventojo Tėvo žinia 51-ajai Pasaulinei maldų už pašaukimus dienai (2014) Skaityti daugiau »

Popiežius Pranciškus apie Kalėdas (2013)

Popiežius Pranciškus apie Kalėdas Iš interviu dienraščiui “La Stampa”, 2013 m. gruodžio 15 d. Ką Jums reiškia Kalėdos? «Tai susitikimas su Jėzumi. Dievas visada ieškojo savo tautos, ją vedė, globojo, pažadėjo visada būti šalia.  Pakartoto Įstatymo knygoje skaitome, kad Dievas keliauja su mumis, veda mus už rankos, kaip tėtis savo vaiką. Tai nuostabu. Kalėdos yra

Popiežius Pranciškus apie Kalėdas (2013) Skaityti daugiau »

Šventojo Tėvo žodžiai klauzūrinėms vienuolėms (2013)

„Esate pašauktos būti labai žmogiškos“ ASYŽIUS, 2013 m. spalio 5 d. (Zenit.org) – Žodžiai, kuriais Popiežius Pranciškus kreipėsi į klauzūrines vienuoles Šv. Klaros bazilikos Choro koplyčioje. *** Labai dėkoju jums už svetingumą ir maldas už Bažnyčią. Kai sesuo pašvenčia visą savo gyvenimą Viešpačiui klauzūroje, įvyksta toks pasikeitimas, kurio neįmanoma iki galo suprasti. Normaliai mes galvojame,

Šventojo Tėvo žodžiai klauzūrinėms vienuolėms (2013) Skaityti daugiau »

Popiežiaus Benedikto XVI žinia 50-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga (2013)

POPIEŽIUS BENEDIKTAS XVI Žinia 50-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga(2013 m. balandžio 21-oji, ketvirtasis Velykų laiko sekmadienis) Pašaukimai – tikėjimu grįstos vilties ženklas Brangūs broliai ir seserys! Šią 50-ąją Pasaulinę maldos už pašaukimus dieną, kurią švęsime 2013 m. balandžio 21-ąją, ketvirtą Velykų laiko sekmadienį, norėčiau jus pakviesti apmąstyti temą: „Pašaukimai – tikėjimu grįstos vilties

Popiežiaus Benedikto XVI žinia 50-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga (2013) Skaityti daugiau »

Benedikto XVI homilija Viešpaties Paaukojimo šventės ir 16-osios Pašvęstojo gyvenimo Dienos Mišparų proga (2012)

Evangeliniai patarimai stiprina tikėjimą, viltį ir meilę VATIKANAS, 2012 m. vasario 2 d., ketvirtadienis (ZENIT.org). ***** Brangūs Broliai ir Seserys! Viešpaties Paaukojimo šventė praėjus keturiasdešimčiai dienų nuo Jėzaus gimimo mums parodo Mariją ir Juozapą, kurie, paklusdami Mozės Įstatymui,  atvyksta į Jeruzalės šventyklą paaukoti pirmagimį vaikelį Viešpačiui ir atiduoti už jį auką (plg. Lk 2, 22-24).

Benedikto XVI homilija Viešpaties Paaukojimo šventės ir 16-osios Pašvęstojo gyvenimo Dienos Mišparų proga (2012) Skaityti daugiau »

Šventojo Tėvo žinia 48-ajai Pasaulinei maldų už pašaukimus dienai (2011)

BENEDIKTAS XVI Žinia Pasaulinės maldos už dvasinius pašaukimus dienos proga 2011 m. gegužės 15-oji, ketvirtasis Velykų sekmadienis Tema: „Skatinti pašaukimus vietinėje Bažnyčioje” Brangūs broliai ir seserys! 48-oji Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena, kuri bus švenčiama 2011 m. gegužės 15-ąją, ketvirtąjį Velykų sekmadienį, kviečia mus apmąstyti temą „Skatinti pašaukimus vietinėje Bažnyčioje”. Prieš septyniasdešimt metų garbingasis Pijus

Šventojo Tėvo žinia 48-ajai Pasaulinei maldų už pašaukimus dienai (2011) Skaityti daugiau »

Benediktas XVI vienuolijų vyresniesiems: „Būkite aistringi Dievo ieškotojai ir liudytojai“ (2010)

2010 m. lapkričio 26 d. Benediktas XVI kreipėsi į Vienuolijų vyresniųjų sąjungos narius, susirinkusius į rudens asamblėją. Paskutinės dvi asamblėjos buvo skirtos apsvarstyti pašvęstojo gyvenimo ateitį Europoje. Nors nemažai institutų susiduria su narių skaičiaus mažėjimu, reikėtų nepamiršti, kad pašvęstasis gyvenimas kyla iš Viešpaties: yra Jo norėtas ir visada bus Bažnyčioje, teigė popiežius. Savo kreipimesi jis

Benediktas XVI vienuolijų vyresniesiems: „Būkite aistringi Dievo ieškotojai ir liudytojai“ (2010) Skaityti daugiau »

Šventojo Tėvo žinia 47-ajai Pasaulinei maldų už pašaukimus dienai (2010)

Garbingieji Broliai vyskupystėje ir kunigystėje, brangūs broliai ir seserys! 47-oji Pasaulinė maldų už pašaukimus diena, kuri bus švenčiama 2010 m. balandžio 25 d., IV-ąjį Velykų sekmadienį, vadinamą Gerojo Ganytojo sekmadieniu, man suteikia galimybę pasiūlyti jums apmąstymui temą, kuri puikiai tinka Kunigų metams: Liudijimas pažadina pašaukimus. Pašaukimų pastoracijos vaisingumas visų pirma priklauso nuo maloningo Dievo veikimo,

Šventojo Tėvo žinia 47-ajai Pasaulinei maldų už pašaukimus dienai (2010) Skaityti daugiau »

Popiežiaus homilija XIV Pašvęstojo gyvenimo dienos Vakarinei (2010)

VATIKANAS, 2010 m. vasario 2 d., antradienis (ZENIT.org).- Publikuojame Benedikto XVI homiliją, pasakytą antradienio vakare Vatikano bazilikoje celebruojant Vakarinę su Pašvęstojo gyvenimo institutų ir Apaštalinio gyvenimo draugijų nariais. * * * Brangūs broliai ir seserys! Jėzaus Paaukojimo šventykloje šventėje minime Kristaus gyvenimo slėpinį, susijusį su Mozės įstatymo reikalavimu, kad gimdytojai, praėjus keturiasdešimčiai dienų nuo pirmojo

Popiežiaus homilija XIV Pašvęstojo gyvenimo dienos Vakarinei (2010) Skaityti daugiau »

Scroll to Top