Nukryžiuotojo Kristaus seserys (CC)

Oficialus pavadinimas: Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacija (diecezinė)
Charizma: Nukryžiuotosios meilės įkūnijimu liudyti Evangeliją.
Tikslas: Gyvenant Bendruomenėje atsiduoti Kristui ir tarnauti Jo Bažnyčiai:

  • įsiklausyti į Ordinaro prašymą ir stengtis, pagal savo charizmą, uoliai apaštalauti Bažnyčios patikėtose vietose;
  • leisti Kristui per Dievo Žodį, Eucharistiją ir Gailestingumą įkūnyti seseryse Nukryžiuotojo Kristaus Meilę, kad ji būtų liudijama šių dienų pasauliui;
  • gyvenimu, auka ir tarnyste liudyti Kristaus Evangeliją, padaryti ją matomą ir gyvą, kad kuo daugiau žmonių ją pažintų ir persiimtų evangeliniu raugu;
  • malda, auka ir kitais būdais padėti kunigams.

Įkurta Lietuvoje 2005 m. (reformuota 1957 m. Vilniuje pogrindyje įkurtos Kristaus Karaliaus kongregacijos šaka).

Vyresnioji –  ses. Gintautė Giedrimaitė, CC

Kalvarijų g. 331A, 08420 Vilnius, mob. tel. +370 648 45 434
El. paštas: gintautg@yahoo.com

Iš viso: 7 am­ži­nų­jų įža­dų se­se­rys, 1 laikinųjų

Scroll to Top