Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

XXVI eilinio laiko savaitė

Lozorius troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo,
bet tik šunes atbėgę laižydavo jo votis (Lk 16, 21).

 Lozorius

Dieve, tu savo visagalybę labiausiai parodai,
pasigailėdamas ir atleisdamas;
siųsk tad mums nepaliaujamą malonių lietų,
kad skubėtume prie tavo pažadų
ir taptume dangaus turtų dalininkais.

(XXVI eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXVI eilinės savaitės šeštadienis

  Prašyti vidinio džiaugsmo dėl to,
  kad mano vardas yra įrašytas danguje, malonės

  Lk 10, 17-24

  *   Įeisiu į mokinių džiaugsmo atmosferą. Įsivaizduosiu besišypsantį Jėzų, kuris džiaugiasi kartu su mokiniais. Mokiniai yra laimingi, nes patyrė, kokią galią turi jų tarnystė, kai veikia Jėzaus vardu.

  *   Įsisąmoninsiu, kad Jėzus nori man suteikti galią per Žodį, kurio klausausi. Jeigu gyvenu Jo Žodžio galioje, tai visos piktosios dvasios pasitrauks. Jėzus yra didesnis ir galingesnis už visas mano pagundas ir rūpesčius.

  *   Mano vardas yra įrašytas danguje. Ta tiesa gali tapti man nesibaigiančiu laimės šaltiniu. Tėvas kasdien su meile taria mano vardą. Aš Jam esu svarbesnis už visus mano apaštališkus pasiekimus.

  *   Žvelgsiu į Jėzų, kuris išgyvena džiaugsmą Šventojoje Dvasioje. Jis šlovina Tėvą už tai, kad dalijasi savo paslaptimis su mažutėliais, silpnais ir trapiais kaip aš. Jo meilė yra gryna dovana. Šlovinsiu Tėvą kartu su Jėzumi.

  *   Kreipsiuosi į Jėzų su karštu prašymu, kad mokintų mane nuolat būti su Tėvu taip, kaip Jis, kad uždegtų mane savo meile Tėvui ir formuotų Jo paveikslą mano širdyje.

  *   Jėzus nori, kad įsisąmoninčiau, jog turiu būti tikrai laimingas, nes tikėjimo akimis kasdieną matau Dievą Švenčiausiajame Sakramente, girdžiu Jį Žodyje ir Bažnyčios įvykiuose. Ar sugebu visu tuo vidujai  džiaugtis?

  *   Pagalvosiu apie tai, kaip stebuklingai Jėzus sotina mano dvasinius poreikius sakramentais, Žodžiu ir malda. Su dėkingumu melsiuosi žodžiais: „Dėkoju Tau, Jėzau, nes esi mano didžiausias troškimas“.

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės, kad Evangelijai ištikima ir drąsi ją skelbti Bažnyčia,
  įgyvendindama sinodiškumą, būtų solidarumo, brolystės ir atvirumo bendruomenė.

  Melskimės, kad baigtųsi karas Ukrainoje.

Vyskupų Sinodas apie sinodiškumą

SINODO MALDA

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.

Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti.

Esame silpni ir nuodėmingi;
neleisk mums skleisti netvarkos.
Neleisk, kad mus klaidingu keliu vestų neišmanymas
ar kad šališkumas turėtų įtakos mūsų veiksmams.

Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę,
kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį gyvenimą,
nenuklysdami nuo tiesos kelio,
nuo to, kas teisinga.

Viso to prašome Tavęs,
kuri veiki visada ir visur,
kartu su Tėvu ir Sūnumi
per amžių amžius.

Amen.


 

Sinodinis kelias Lietuvoje 2021-2023