Ką pasirinksi savo gyvenime?

Šį klausimą keli ir pats sau? Kaip apsispręsti? Kaip sužinoti, kuris pasirinkimas yra teisingas? Kaip tuo įsitikinti?

Kas yra Pašvęstasis gyvenimas?

Tai gyvenimas krikščionių vyrų ir moterų, kurie stengiasi gyventi panašiai, kaip gyveno žemėje pats Jėzus Kristus.

Kas yra Pašaukimas?

Tai Kristaus kvietimas sekti juo, tapti jo mistinio kūno nariu ir skelbti jo išganymą nešančią Naujieną.

Žvilgsnis į Pašvęstąjį gyvenimą

Scroll to Top