Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

XIX eilinio laiko savaitė

"Jūs būkite panašūs į žmones, kurie laukia savo šeimininko,
grįžtančio iš vestuvių, kad, kai tik jis parvyks ir pasibels,
tuojau atidarytų" (Lk 12, 36).

 11 soul

Visagali amžinasis Dieve,
kurį mes drįstame Tėvu vadinti!
Išugdyk mumyse savo vaikų dvasią,
kad taptume verti įeiti į amžinuosius tavo namus.

(XIX eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • Rugpjūčio 10 d.

  Šv. Laurynas, diakonas, kankinys

  Prašyti drąsos dalintis savimi savęs išsižadėjimo kaina

  Jn 12, 24-26

  *   Įsivaizduosiu save mokinių tarpe. Atsistosiu arti Jėzaus. Jis trokšta pasakyti man kai ką svarbaus apie mano gyvenimo giliausią prasmę.

  *   Jėzus palygina mano gyvenimą su grūdu. Tas pats grūdas gali duoti gausų derlių ir gali likti vienas. Viskas priklauso nuo to, ar jis apmirs. Apmirimas yra mano meilė kitiems, gyvenimas dėl kitų. To nebuvimas padaro mane vienišą, „sudžiovina“ mano gyvenimą egoizmo kiaute.

  *   Prisiminsiu situacijas, kuriose kitų paprašytas arba savo noru degiau dėl kitų, aukojau jiems savo laiką, materialines gėrybes. Koks tada buvo mano gyvenimas? Kokia tada buvo mano dvasinė būsena?

  *   Jėzus sako man, kad mano meilė savo gyvenimui pasireikš tuo, kad nebijosiu jo prarasti. Dar daugiau: išlaikysiu jį amžinai jeigu šiandien jo „neapkęsiu“, kas semitų kalboje reiškia: išsižadėsiu savo gyvenimo ir jį atiduosiu dėl kitų.

  *   Jėzus ragina mane, kad nebijočiau eiti prieš savo egoistinių nusiteikimų srovę. Tik meilė yra amžina, todėl tik meilės pripildytas gyvenimas tampa amžinas.

  *   Prašysiu Jėzaus, kad padėtų man pažvelgti į dabartinį mano gyvenimą. Paklausiu savęs: kiek jame yra rūpinimosi savimi, o kiek kitais? Ko yra daugiau jame: praradimo savęs dėl kitų, ar kaupimo dėl savęs? Ką man yra sunkiausia prarasti?

  *   Paklausiu apie savo meilę Jėzui. Ar galiu pasakyti, kad Jam esu kaip tarnas: kur yra Jis, ten ir aš? Pakviesiu šventąjį Lauryną į savo širdies maldą, kurią kartosiu per dieną: „Tėve, padėk man numirti sau dėl Jėzaus ir kitų žmonių“. 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės už smulkiuosius ir vidutiniuosius verslininkus, paveiktus ekonominės bei socialinės krizės,
  kad rastų reikiamų priemonių tęsti veiklą ir tarnauti savo bendruomenėms.

  Melskimės, kad baigtųsi karas Ukrainoje.

Vyskupų Sinodas apie sinodiškumą

SINODO MALDA

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.

Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti.

Esame silpni ir nuodėmingi;
neleisk mums skleisti netvarkos.
Neleisk, kad mus klaidingu keliu vestų neišmanymas
ar kad šališkumas turėtų įtakos mūsų veiksmams.

Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę,
kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį gyvenimą,
nenuklysdami nuo tiesos kelio,
nuo to, kas teisinga.

Viso to prašome Tavęs,
kuri veiki visada ir visur,
kartu su Tėvu ir Sūnumi
per amžių amžius.

Amen.


 

Sinodinis kelias Lietuvoje 2021-2023