Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

XXV eilinio laiko savaitė

"Eikite ir jūs į mano vynuogyną,
ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu!" (Mt 20, 4)

 lavoratori nella vigna

Dieve, visų tavo įsakymų pagrindas ir viršūnė - tavęs ir artimo meilė!
Padėk mums laikytis tavo šventosios valios
ir pasiekti amžinąįj gyvenimą. 

(XXV eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXV eilinės savaitės antradienis

  Prašyti širdies, kuri gyvena Jėzaus žodžiu

  Lk 8, 19-21

  *   Su vaikišku jautrumu prisiartinsiu prie Marijos. Paprašysiu, kad Ji būtų su manimi, kai medituosiu Jėzaus žodžius šios dienos Evangelijoje. Pavesiu jai savo maldos laiką.

  *   Būsiu kartu su Marija, kuri trokšta susitikti su savo Sūnumi. Ji negali prieiti prie Jo dėl žmonių gausybės. Atkreipsiu dėmesį į Jos romumą. Prisiglausiu prie Marijos, kad galėčiau pasikalbėti apie Jos meilę Jėzui.

  *   Ką galiu pasakyti apie savo kasdienio susitikimo su Jėzumi poreikį? Karštoje maldoje kreipsiuosi į Mariją, kad išprašytų man gilų Jėzaus troškimą ir gyvą Jo buvimo mano kasdieniame gyvenime patirtį.

  *   Jėzus parodo ypatingą vietą susitikimui su Juo. Tai yra Dievo žodis. Jo žodžio klausymas gali vesti mane į gilų ryšį su Jėzumi. Dievo žodis gali pagimdyti manyje tokį ryšį su Jėzumi, kuris praauga giliausius žmogiškus ryšius.

  *   Klausydamasis Jėzaus žodžių, žvelgsiu į Mariją ir kontempliuosiu Jos gilų ryšį su Jėzumi.  Stebėsiuosi Jos nuostabia meile Jėzui, kuri užgimė  tą momentą, kai Ji pirmą kartą priėmė Dievo Žodį Nazarete.

  *   Jėzus primena man, kad Jo žodžių klausymas turi vesti į jų laikymąsi. Jėzaus žodžiuose yra gyvenimas. Jis nori mano gyvenimą pripildyti taip, kaip pripildė Marijos gyvenimą. Marijos gyvenimas parodo, koks nuostabus tampa žmogus, kuris gyvena Dievo žodžiu.

  *   Nuoširdžiame pokalbyje su Marija pavesiu jai savo gyvenimą, kad išlaikytų manyje Jėzaus žodį. Į Ją kreipsiuosi tokiais žodžiais: „Mano Motina, saugok manyje Jėzaus žodžius“. 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

   Melskimės, kad visuomenės užribyje atsidūrę, nepakeliamomis sąlygomis gyvenantys žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir niekada nebūtų laikomi beverčiais.

  Melskimės, kad baigtųsi karas Ukrainoje.