Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)

"Mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu parengei visų tautų akivaizdoje:
šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę" (Lk 2, 32).

 paaukojimas

Visagali amžinasis Dieve,
nuolankiai maldaujame tavo didybę:
kaip vienatinis tavo Sūnus, žmogiškąjį kūną priėmęs,
šiandien yra paaukotas šventykloje,
taip ir mums leisk tyromis širdimis tau pasiaukoti.

(Kristaus paaukojimo šventės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • IV eilinės savaitės šeštadienis

  Prašyti malonės, pripildančios mano širdį
  Jėzaus apaštališku uolumu

  Mk 6, 30-34

  *   Įsivaizduosiu apaštalus, sugrįžtančius iš misijos. Noriu dalyvauti Jų džiaugsme. Pažvelgsiu į jų džiaugsmingus veidus ir pastebėsiu, kaip jie buriasi aplink Jėzų, norėdami pasidalinti savo pirmojo apaštalavimo patirtimi.

  *   Prisiminsiu savo pirmąją apaštalinio darbo patirtį arba džiugius išgyvenimus pašaukimo kelyje. Prisiminsiu džiaugsmingus jausmus, kurie tada užvaldė mane. Su kuo noriai dalijuosi savo pergyvenimais? Ar surandu vakare laiko dienos patirtimis pasidalinti su Jėzumi?

  *   Atkreipsiu dėmesį į Jėzaus rūpestingumą ir švelnumą. Jis pirmas pastebi apaštalų nuovargį ir kad jie neturi laiko netgi pavalgymui. Jėzus pataria jiems nueiti į negyvenamą vietą ir pailsėti. Eisiu ir aš kartu su jais.

  *   Prisiminsiu situaciją iš savo gyvenimo, kada jaučiausi pervargęs, psichiškai ir fiziškai išsekęs. Kas man tada padėjo? Kaip aš praleidžiu laiką, kada esu pavargęs? Ar nėra mano poilsis tuščios kalbos ar televizijos laidos? Ar sugebu suplanuoti sau „dykumos dienas“?

  *   Stebėsiu minias žmonių, bėgančias iš visų miestų pas Jėzų. Pabandysiu įsijausti į jų vidinę Jėzaus ieškojimo aistrą. Ar yra manyje toks Jėzaus „alkis“?

  *   Kada Jėzus išlipo į krantą, minios Jo jau laukė (34 eil.). Pastebėsiu Jėzaus žvilgsnį: Jį apima gailestis, matant minias žmonių. Jis supranta jų vienišumą, pasimetimą ir dvasinį alkį.

  *   Jėzus žino visas mano problemas ir bėdas. Ypač mato mano pasimetimą, kada esu tarsi avis be piemens. Iš Jo visada galiu tikėtis pastiprinančio žodžio. Jis nori, kad vien Jo trokščiau ir ieškočiau.

  *   Nuoširdžiame pokalbyje atiduosiu Jėzui visą savo ateitį. Paprašysiu, kad saugotų mane nuo paklydimų ir kad nusivylimo valandą atsiųstų man gerų ganytojų.

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės, kad parapijos, svarbiausiu dalyku laikydamos bendrystę,
  vis labiau taptų tikėjimo ir brolystės bendruomenėmis, atviromis žmonėms, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

  Melskimės, kad baigtųsi karas Ukrainoje.

Vyskupų Sinodas apie sinodiškumą

SINODO MALDA

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.

Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti.

Esame silpni ir nuodėmingi;
neleisk mums skleisti netvarkos.
Neleisk, kad mus klaidingu keliu vestų neišmanymas
ar kad šališkumas turėtų įtakos mūsų veiksmams.

Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę,
kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį gyvenimą,
nenuklysdami nuo tiesos kelio,
nuo to, kas teisinga.

Viso to prašome Tavęs,
kuri veiki visada ir visur,
kartu su Tėvu ir Sūnumi
per amžių amžius.

Amen.


 

Sinodinis kelias Lietuvoje 2021-2023