Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS

"Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas.
Kas tiki į mane, - nors ir numirtų bus gyvas" (Jn 11, 25).

Lazzaro gv

Viešpatie, mūsų Dieve,
duok mums ryžto eiti meilės keliu, kaip Jėzus Kristus,
kuris iš meilės panorėjo už pasaulį numirti.

(V gavėnios sekmadienio mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • V gavėnios savaitės penktadienis

  Prašyti Jėzaus galios ir artumo patirties abejonių valandą

  Jn 10, 31-42

  *   Atsistosiu arti Jėzaus. Išgirsiu triukšmą ir šurmulį. Atkreipsiu dėmesį į įtūžusius veidus žydų, kurie griebiasi akmenų. Jie nori užmušti Jėzų akmenimis. Jo žodžiai juos neramina ir pykdo.

  *   Ar Evangelijoje „susitinku“ su Jėzaus žodžiais, kurie mane neramina, gimdo manyje pasipriešinimą ir nuo kurių užsisklendžiu? Pasakysiu apie juos Jėzui. Prašysiu, kad padėtų man atsiverti tiems žodžiams.

  *   Jėzus primena, kad man gyvenime padarė daug gerų dalykų ir, kad jie yra kilę iš Tėvo. Kokį konkretų gėrį pastebiu savo gyvenime? Ar matau jame Dievo veikimą, jautrią Tėvo ranką?

  *   Žydai netiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus. Ar aš tikiu Jėzaus dievyste? Žvelgsiu į Jo paprastą, žmogišką veidą ir su tikėjimu kontempliuosiu Jo dievystę.

  *   Jėzus ragina tuos, kurie nesugeba Juo tikėti, kad prisimintų Jo pilnus galios darbus ir taip sustiprintų savo tikėjimą. Sugrįšiu į kokį nors savo gyvenimo įvykį, kuomet patyriau stebuklingą Jėzaus veikimą.

  *   Jėzus išpažįsta savo dievystę ir sūnišką ryšį su Tėvu. Prašysiu Jo, kad vestų mane į savo vidinį gyvenimą su Tėvu ir padėtų jame išlikti.

  *   Tvirtai įsikibsiu į ranką Jėzaus, kuris yra apsuptas minios, norinčios užmušti Jį akmenimis. Su tikėjimu kartosiu: „Tikiu Tavimi, Jėzau, Dievo Sūnau“.

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

   Melskimės, kad kuo plačiau skleistųsi nesmurtinė kultūra ir tiek valstybės, tiek atskiri piliečiai vis rečiau griebtųsi ginklų.

  Melskimės, kad baigtųsi karas Ukrainoje.