Kristaus Karaliaus seserys (CR)

Oficialus pavadinimas: Kristaus Karaliaus seserų kongregacija (diecezinė)
Charizma: nukryžiuotosios Meilės įkūnijimu skleisti Kristaus Karalystę.
Tikslas: tarnauti Kristaus įsteigtai Bažnyčiai – pagelbėti kunigams sielovadiniame darbe, apaštalauti tarp pasauliečių visose srityse ir visomis priemonėmis.
Įkurta Lietuvoje 1957 m.

Generalinė vyresnioji – ses. Elena Marija Amata Gaidamavičiūtė CR

Verkių g. 70, 08341 Vilnius,
Mob. tel.: +370 686 11316
El. paštas: teateinie@gmail.com

Iš viso: 9 amžinųjų įžadų seserys, 1 laikinųjų įžadų sesuo

Scroll to Top