Malda prašant altoriaus garbės Arkivyskupams Mečislovui Reiniui ir Teofiliui Matulioniui bei vyskupui Vincentui Borisevičiui

Dėkojame Tau, Dieve, dangiškasis Tėve, kad tikėjimo persekiojimo laikais stiprinai, mūsų arkivyskupus Mečislovą, Teofilių, vyskupą Vincentą tardymų ir kankinimų metu, suteikdamas jiems jėgų sekti Tavo dangiškąjį Sūnų kančioje ir mirtyje. Nuolankiai maldaujame Tave, kad užtariant karalienių Karalienei ir Bažnyčios Motinai Švenčiausiajai Mergelei Marijai mūsų kankiniai vyskupai būtų iškelti į altorių garbę. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Scroll to Top