Pasauliečių institutai

Dievo gailestingumo tarnai

Oficialus pavadinimas: Pasaulietinis institutas „Dievo gailestingumo tarnaitės“ (popiežiaus teisių) ir Pasaulietinis institutas „Dievo Gailestingumo tarnai“ (besikuriantis, vyrų) . Charizma: paremti kitą, kai šis renkasi gyvenimo būdą; bendradarbiauti Bažnyčios pastoracinėje veikloje, susijusioje su pašaukimais; liudyti gailestingumą kiekvienoje aplinkoje; savo gyvenimo stiliumi būti paguoda Dievui, kuris nepaprastai kenčia, kai žmogus, nepriimdamas Jo meilės, rizikuoja savo išganymu ir […]

Dievo gailestingumo tarnai Skaityti daugiau »

Fatimos bendruomenė (SF)

Oficialus pavadinimas: Pasauliečių institutas „Fatimos bendruomenė“ (diecezinių teisių, turi vyrų ir moterų šakas). Charizma: sekti Kristų skelbiantį Dievo Karalystę, darantį žmonėms gera ir gyvenantį tarp jų; broliai ir seserys papildo vieni kitus dvasinėje, tarnystės ir apaštalavimo srityse, kad kuo pilniau dalyvautų Bažnyčios išganomoje veikloje pagal aktualų jos poreikį pilniau panaudodami duotas dovanas; kaip Mergelė Marija

Fatimos bendruomenė (SF) Skaityti daugiau »

Scroll to Top