Pašvęstojo gyvenimo metų atidarymas Šiaulių vyskupijoje

2014 m. lapkričio 29 d. Šiaulių Katedroje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis iškilmingai atidarė pašvęstojo gyvenimo metus.

Pašvęstojo gyvenimo metų atidarymo iškilmės prasidėjo 17 val. šv. Mišiomis. Pradžioje vyskupas pasveikino koncelebracijoje dalyvaujančius Kryžių kalno pranciškonų vienuolyno Gvardijoną brolį Ramūną Mizgirį ir Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorių tėvą Stasį Kazėną, visas seseris vienuoles ir pasauliečius. Pasidžiaugė jų dalyvavimu ir pacitavo Popiežiaus Pranciškaus žodžius: „Norėjau pasakyti jums vieną žodį, ir tas žodis yra Džiaugsmas. Ten kus yra pašvęstųjų, ten visada pilna džiaugsmo!”

Šv. Mišių metu homiliją sakė brolis Ramūnas. Jis praskleidė atsiskyrėlių ir pirmųjų vienuolių gyvenimą. Paminėjo Šv. Benediktą, Šv. Teresę Avilietę, Šv. Ignacą Lojolą ir eilę kitų šventųjų vienuolių, be kurių Bažnyčios gyvenimas būtų buvęs skurdesnis.

Pažvelgęs į vienuolių pasišventimą iš meilės Dievui, pabaigoje paminėjo vieno kunigo duotą labai protingą patarimą: kalbant naktinę valandų liturgijos dalį, sąžinės sąskaitos metu ne tik peržvelgti savo klaidas ir trūkumus, tačiau išmokti ir dėkoti už Kristaus Kūną ir Kraują, už Dievo gailestingumo malones ir už pašaukimą, nes tik tuomet, kuomet sugebame dėkoti, mes nuoširdžiau suprantame, kokia didelė malonė yra pašaukimo kelias.

Pabaigoje kvietė melstis už naujus pašaukimus ir ypatingai rūpintis ne kiekybe, bet pašaukimų kokybe.

Šv. Mišių pabaigoje vyskupas prieš palaiminimą kartu su visais šv. Mišių dalyviais sukalbėjo popiežiaus Pranciškaus maldą už pašvęstąjį gyvenimą. Vyskupui palaiminus visi sugiedojo „SALVE REGINA”.

Šiaulių vyskupija

Scroll to Top