Dievo gailestingumo tarnai

Oficialus pavadinimas: Pasaulietinis institutas „Dievo gailestingumo tarnaitės“ (popiežiaus teisių) ir Pasaulietinis institutas „Dievo Gailestingumo tarnai“ (besikuriantis, vyrų) .

Charizma: paremti kitą, kai šis renkasi gyvenimo būdą; bendradarbiauti Bažnyčios pastoracinėje veikloje, susijusioje su pašaukimais; liudyti gailestingumą kiekvienoje aplinkoje; savo gyvenimo stiliumi būti paguoda Dievui, kuris nepaprastai kenčia, kai žmogus, nepriimdamas Jo meilės, rizikuoja savo išganymu ir amžinąja laime; būti kaip Getsemanės angelas, stiprinti, remti, guosti Kristų ir brolius; jaustis Švč. Trejybės gyvenimo dalimi, stengiantis įgyvendinti adoraciją, jungti maldą su gyvenimu, Dievo žodį su žmogaus žodžiu; mylėti laiką, kuriame Dievas šaukia gyventi ir realizuoti Jo gailestingumą, savo misiją pasaulyje atiduoti į Marijos (Motinos ir Mokytojos) rankas.

Tikslas: atsidavimas Dievui skaistume, neturte bei paklusnume gyvenant pasaulyje: adoruojant, atsilyginant ir ieškant Jo pašauktųjų. Instituto moto: „Noriu pasigailėjimo, o ne aukos“ (Mt 9, 13).

Įkurta Italijoje 1929 m., 1947 m. pripažinta kaip pašvęstojo gyvenimo forma.

Generaliniai namai

Ancelle di Dio Misericordia, Via dell’Erta 5, Macerata, 62 100 Italia

Lietuvoje institutui atstovauja:

Generalinė viceprezidentė Aurelija Janušaitytė
Širvintos g. 8, Alvitas, 70057 Vilkaviškio r.,
Mob. tel.  +370 685 74 573
El. paštas: reliajan@yahoo.com, gailestingumas@gmail.com
https://ancelledidiomisericordia.org

Scroll to Top