Asmeninė sąžinės peržvalga

Santykiai su Dievu

Dievas man yra svarbiausias: ar išpažįstu vieną triasmenį Dievą – Tėvą ir Sūnų, ir Šventąją Dvasią; ar išpažįstu, kad Jėzus, Dievo Sūnus, dėl manęs tapo žmogumi ir numirė bei prisikėlė dėl manęs? Ar pasitikiu Dievo veikimu savo gyvenime (net jei kartais nesuprantu Dievo valios)? Ar liudiju tikėjimą (pasirinkimais, darbais, žodžiais)? Ar dienoje skiriu laiko maldai? Ar suprantu, kad melsdamasis esu mylinčio Tėvo akivaizdoje, ir todėl stengiuosi melstis ne automatiškai, bet dėmesingai? Ar šaukiuosi Jėzaus Kristaus pagalbos, kai man sunku ir esu gundomas? Ar kasdien skaitau Šventąjį Raštą (bent kelias eilutes)? Ar tikiu, kad Jėzus yra Eucharistijoje? Ar kiekvieną sekmadienį dalyvauju šv. Mišiose (ir, jei galiu, priimu Komuniją)?

Ar Dievo vardą tariu su pagarba? Ar atsisakau dalyvauti magijos, spiritizmo, burtų seansuose? Ar nesinaudoju amuletais, talismanais, užkalbėjimais? Ar atmetu ateities spėjikų, ekstrasensų patarimus, netikiu horoskopais ir jų neskaitau? Ar atmetu visus prietarus ir stengiuosi išlaikyti gryną krikščionių tikėjimą, vengdamas ezoterikos, netikėdamas reinkarnacija, nesinaudodamas fengšui, Reiki gydymais ir kt. Ar nešioju krikščioniškus simbolius ne dėl grožio, bet kaip tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu išraišką? Ar nenešioju kitų religijų simbolių? Ar rūpinuosi auginti savo tikėjimą (į jį gilinuosi, dalyvauju mokymuose, rekolekcijose)?

Santykiai su Bažnyčia

Esu praktikuojantis ir sąmoningas Katalikų Bažnyčios narys: ar pripažįstu, kad be krikščionių bendruomenės negaliu visapusiškai išgyventi tikėjimo ir jį stiprinti? Ar žinau, kad tikėjimą esu gavęs ne sau, ar dalinuosi tikėjimo dovana su kitais? Ar meldžiuosi už Bažnyčią (vadovus, krikščionių vienybę, persekiojamuosius ir pan.) Ar nepamirštu, kad savo geru darbu liudiju visos Bažnyčios gerumą, o savo nuodėme – žadinu nepasitikėjimą visa Bažnyčia? Ar sąmoningai naudojuosi sakramentais kaip mylinčio Dievo pagalba man? Ar padaręs sunkią nuodėmę (t. y. svarbiame dalyke laisvai ir sąmoningai apsisprendęs dėl elgesio, nederančio krikščioniui) siekiu nedelsdamas susitaikyti su Dievu ir Bažnyčia per išpažintį? Ar išpažįstu kunigui kiekvieną sunkią nuodėmę, nieko nenuslėpdamas? Ar pasirūpi­nu, kad sergantys artimieji priimtų Ligonių patepimo sakramentą? Ar sąmoningai išgyvenu penktadienio pasninką, ar jis susijęs su artimo meile? Ar prisidedu prie Bažnyčios misijos auka (pinigais, talentais, laiku)?

Santykiai su artimu (kiekvienu žmogumi)

Ar stengiuosi kiekvieną žmogų mylėti, kaip Kristus mane myli:

Ar meldžiuosi už kitus, ne tik už save? Ar vengiu teisti kitą, pavesdamas jį Dievo teisingumui? Ar smerkiu nuodėmę, bet myliu nusidėjėlį? Ar kalbuosi su artimu apie jo klaidą prie keturių akių (neapkalbu už akių)? Ar stengiuosi pamatyti gera kitame? Ar meldžiuosi už mane skaudinančius žmones ir stengiuosi jiems atleisti? Ar nelinkiu niekam blogo, neprakeikiu kito? Ar neprisidedu prie patyčių? Ar ne- skleidžiu melo ir šmeižto? Ar atpažįstu savyje puikybę, pavydą, rūstumą, kerštą ir dėl to gailiuosi bei stengiuosi keistis? Ar rūpinuosi silpnaisiais ir vargstančiaisiais, bėdos ištiktaisiais? Ar su kitu bendrauju dėl jo paties, o ne siekdamas sau naudos? Ar man patikėta valdžia naudojuosi kaip įrankiu tarnauti? Ar atsisakau naudotis narkotikais, pornografija, vogtais daiktais ir juos platinti? Ar neslepiu mokesčių, atsisakau gauti ar duoti kyšį už geresnę ar greitesnę paslaugą, nepiktnaudžiauju tarnybine padėtimi? Ar prisidedu kuriant bendrąjį gėrį valstybėje (dalyvaudamas rinkimuose, imdamasis pilietinių iniciatyvų ar į jas įsijungdamas, liudydamas ir gindamas krikščioniškąsias vertybes)?

Ar gerbiu savo tėvą ir motiną ir jais rūpinuosi? Jei esu sukūręs šeimą, ar savo sutuoktinį, vaikus laikau gyvenimo prioritetu (ne darbą, hobį ir kt.)? Ar savo mintimis, žodžiais ir veiksmais esu ištikimas savo sutuoktiniui? Ar lytinius santykius suprantu tik kaip sakramentinės santuokinės meilės, atviros gyvybei, aktą ir to laikausi ? Ar saugau gyvybę nuo jos prasidėjimo iki natūralios mirties, todėl nepritariu abortui, gyvybės pradėjimui mėgintuvėlyje, eutanazijai?

Santykis su savimi pačiu

Priimu gyvenimą kaip Dievo dovaną, o save – kaip unikalų, Dievo mylimą vaiką. Ar priimu tiesą apie save: pripažįstu, kad esu Dievo apdovanotas, bet kartu sil­pnas, kuo nors susigundantis? Ar stengiuosi atleisti sau už klaidas? Ar branginu laiką ir stengiuosi jį naudoti vaisingai? Ar ugdau savo talentus ir naudoju juos kilų labui? Ar rūpestingai atlieku savo pareigas ir įsipareigojimus, įvykdau pažadus? Ar branginu sveikatą ir ja rūpinuosi? Ar nežaloju sveikatos piktnaudžiaudamas alkoholiu, maistu, perdėtai laikydamasis dietų, ar atsisakau kvaišalų? Ar skubiai ieškau kitų pagalbos pastebėjęs priklausomybės (nuo alkoholio, narkotikų, lošimų, kompiuterio) ženklų? Ar kovoju su savo ydomis? Ar gerbiu ir stengiuosi suprasti mąstančius kitaip nei aš? Ar lytiškumo dovanos nenaudoju savanaudiškam pasitenkinimui (masturbacija)? Ar skiriu laiko poilsiui? Ar saugau savo širdį tyrą, nes ji – Dievo šventovė?

Santykis su kūrinija

Ar saugau gamtą, neteršiu jos ir nešiukšlinu, taupau energetinius išteklius (elektrą, kurą ir kt.), ypač darbo aplinkoje? Ar maisto perku tiek, kiek reikia, kad nereikėtų jo išmesti? Gal brakonieriauju? Ar nesielgiu žiauriai su gyvūnais? 

Scroll to Top