Bazilijonai (OSBM)

Oficialus pavadinimas: Šv. Juozapato Bazilijonų ordinas
Įkurtas Lietuvoje 1617 m. Vėl atsikūrė 1991 m.
Įkūrėjai – šv. Juozapatas Kuncevičius ir Juozapas Rutskis

Generaliniai namai

Protoarchimandritas t. Robert Lisseiko OSBM
Curia Generalis, Via S.Giosafat, 8 (Aventino), I-00153 Roma, Italia
Tel., faks. (+39) (06) 574 3563
El. paštas: s.gen.osbm@gmail.com

ŠVENČIAUSIOJO IŠGELBĖTOJO TĖVŲ BAZILIJONŲ PROVINCIJA UKRAINOJE

Protoigumenas t. Joan (Rostyslav Shkolyk) OSBM
Bohdana Chmelnytskoho 36, UA-79019, Lviv, Ukraina
Tel. (+380) (32) 293 5533, faks. (+380) (32) 297 5585
El. paštas: pssosbm@gmail.com

Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas

Aušros Vartų g. 7b, 01304 Vilnius
Mob. tel. +370 633 30 310
El. paštas: josafatosbm@gmail.comukr.baznycia@gmail.com

Vienuolyno vyresnysis ir klebonas – t. Mykolai (Ruslan Kozelkivskyy) OSBM,
Mob. tel. +370 633 30 310
El. paštas: josafatosbm@gmail.comukr.baznycia@gmail.com

t. Tadei (Volodymyr Godovanets) OSBM
Mob. tel. +370 655 57 470
El. paštas: volodimirgodovanec@gmail.com

t. Mykolai (Ruslan Mykosovskyi) OSBM
Mob. tel. +370 600 08502
El. paštas: mykolaym@gmail.com

Iš viso: 3 amžinųjų įžadų vienuoliai kunigai

Scroll to Top