Giovanni Pappini. Geroji naujiena 1955 m. Kalėdoms

Jeigu Kristus gimtų
tūkstantį ar net dešimt tūkstančių kartų
Betliejuje,
tau tai nieko neduos,
jeigu jis neužgims bent vieną kartą
tavo širdyje.

Bet kaipgi gali įvykti
šis gimimas žmogaus viduje?
Vis dėlto šis naujas stebuklas
nėra neįmanomas,
svarbu, kad būtų trokštamas ir laukiamas. 

Tą dieną, kai nebejausi
geliančio kartėlio
ir pavydo, išvydęs
priešininko ar draugo džiaugsmą,
džiaukis, nes tai yra ženklas,
jog tas gimimas jau netoli. 

Tą dieną, kai nebejausi
slapto malonumo bangos,
pamatęs kito nelaimę ar nuopuolį,
gali save paguosti, nes gimimas jau arti.

Tą dieną, kai pajusi būtinybę
nunešti truputį džiaugsmo tam, kas yra nusiminęs,
ir paskatinimą palengvinti kančią ar vargą
kad ir vienam žmogui,
būk linksmas, nes Dievo atėjimas jau čia pat.

Ir jeigu vieną dieną būsi parblokštas
ir persekiojamas nesėkmių,
prarasi sveikatą ir jėgas,
vaikus ir draugus,
jeigu turėsi iškęsti nejautrumą,
piktavališkumą ir šaltumą
tiek iš artimųjų, tiek iš tolimesnių žmonių,
ir, nepaisant viso to, nepasiduosi
dejonėms ir Dievo kaltinimui,
bet ramia širdimi priimsi savo likimą,
džiūgauk ir triumfuok, nes stebuklas,
kuris atrodė neįmanomas,
įvyko
ir Išganytojas jau gimė tavo širdyje.

Nebesi vienas, niekada nebebūsi vienas.
Nakties tamsa sužėrės
tarsi tūkstantis kometų
būtų susirinkę iš visų dangaus pakraščių
švęsti šio susitikimo:
tavo trumpos žmogiškos dienos
ir Dievo amžinybės. 

Scroll to Top