S. Carmen Sammut, MSOLA. Pašvęstasis gyvenimas – širdis, kuri plaka

Sesuo Carmen Sammut, Afrikos Mergelės Marijos misijonierių kongregacijos Generalinė vyresnioji, o šiuo metu ir Tarptautinės Generalinių vyresniųjų Sąjungos (UISG) prezidentė pranešime „Pašvęstasis gyvenimas – širdis, kuri plaka“ palietė keletą labai jautrių pašvęstiesiems temų. „Ar dar tebesame įsimylėję?“, klausė prelegentė, pabrėždama, kad tik laikas praleistas maldoje su Viešpačiu uždega širdį iš naujo, kad mūsų gyvenimas turi būti išdalintas Dievui ir žmonėms, o ne sukoncentruotas į save. Sesuo Carmen nebijojo kalbėti apie šiandienos iššūkius pašvęstajam gyvenimui, apie jo šešėlius, bet taip pat įvardino ir stipriąsias jo puses.

Scroll to Top