Nuncijaus laiškas Pašvęstiesiems Advento proga (2010 11 25)

Vilnius, 2010 m. lapkričio 25 d.

Brangios Seserys vienuolės, brangūs Broliai vienuoliai,

Vėl su dėkingumu broliškai sveikinu kiekvieną iš jūsų.

Turbūt prisimenate, kad jūsų Kongreso proga lapkričio 6 d. švęstoje Eucharistijoje jums daviau tokį pasiūlymą: per artimiausius 12 mėnesių, o po to, savaime aišku, visada, ypatingu būdu įgyvendinti tarp jūsų, savo bendruomenėse pasiryžimą “mylėti vieni kitus broliška meile” ir “lenktyniauti tarpusavio pagarba” (plg. Rom 12, 10).

Kad galėtumėte giliau apsvarstyti ir įgyvendinti šį įsipareigojimą, dabar siunčiu jums įdomų t. Fabio Ciardi, OMI, straipsnį, pavadintą “Trijų įsakymų palyginimas”Istorinis kelias link “bendrystės dvasingumo”. Jį siunčiu kaip išankstinę Kalėdų dovaną ir linkiu jums vaisingo skaitymo.
Kaip matysite, Tėvas Ciardi pateikia originalią krikščioniškojo dvasingumo raidos tūkstantmečių bėgyje interpretaciją. Kadangi jau esame ant Advento slenksčio, man atėjo mintis, kuria noriu pasidalinti. Štai ji: tiek asmeniškai, tiek “drauge”, savo bendruomenėse:

  1.  pirmąją Advento savaitę įsigilinti į “pirmąjį įsakymą” – meilės Dievui įsakymą ir gyventi juo;
  2.  antrąją savaitę svarstyti ir gyventi pagal “antrąjį įsakymą”, artimo meilės įsakymą;
  3.  trečią ir ketvirtą savaitę skirti “trečiojo įsakymo” – tarpusavio meilės įsakymo, kuriame, kaip neseniai pasakė Popiežius Benediktas XVI, “telpa visas Įstatymas ir pranašai” (Homilija 2010 m. lapkričio 20 d. Konsistorijos metu), apmąstymui ir praktikavimui. Ypač kviečiu jus lavintis įvairiose bendruomeninio gyvenimo srityse, nurodytose Tėvo Fabio.

Tada gali atsitikti taip, kad Kalėdų naktį visiškai naujai patirsime, kad Jėzus tikrai gimsta kiekviename iš mūsų ir tarp mūsų, ir kad mūsų bendruomenės yra “nauja prakartėlė”, kuri jį priima, vieta, kur Jis gyvena ir iš kur siunčia pasauliui savo šviesą ir šilumą.

To jau dabar jums linkiu.
Marijoje, Advento Motinoje, jūsų

+Luigi Bonazzi
Apaštalinis Nuncijus

Scroll to Top