Marijos dukterys (CMN)

Oficialus pavadinimas: Nekaltosios Marijos dukterų kongregacija, Vilniaus namai (popiežiaus teisių)
Charizma: skelbti Dievo ir Marijos garbę tarp miesto gyventojų sekant Šv. Šeimos slaptu gyvenimu ir šv. Liudviko Grignion de Montfort dvasia.
Tikslas: jaunimo katechizacija  mokyklose ir parapijose, pamaldumo į Švč. Mergelę Mariją skleidimas.
Įkurta Lenkijoje 1891 m., Lietuvoje nuo 1893 m.

Generalinė vyresnioji – ses., hab. dr. Agata Mirek

Rawska 5, 26-420 Nowe Miasto, n/Pilicą, Polska
Tel. (+48) (48) 674 1085, faks. (+48) (48) 674 1486
El. paštas: siostryniepokalanki@wp.pl,
Svetainė internete: https://niepokalanki.eu

Vyresnioji Lietuvoje – ses. Agnieszka Barul
Architektų g. 138-28, 04213 Vilnius
Tel. (5) 244 92 72,
Mob. tel. +370 605 34 095
El. paštas: cmn.wilno@wp.pl

Vienuoliniai namai

Architektų g. 138-21, 04201 Vilnius, tel. (5) 270 68 89
El. paštas: paxdomini2000@gmail.com 

Iš viso: 3 amžinųjų įžadų seserys

Scroll to Top