Aš tikiu

Viešpatie, aš nemačiau, kaip Petras ir Jonas,
numestų drobulių ir sulankstytos skaros, buvusios ant Tavo galvos,
bet tikiu!

Aš nemačiau tuščio Tavo kapo,
bet tikiu!

Nebuvau įleidęs, kaip Tomas, piršto į vinių vietą
ir nepaliečiau ranka Tavo šono,
bet tikiu!

Tu nesidalinai su manimi duona Emauso miestelyje,
bet aš tikiu!

Aš nedalyvavau stebuklingoje žvejonėje
Tiberiados ežere,
bet tikiu!

Džiaugiuosi, Viešpatie, kad nemačiau,
kadangi esu palaimintas su tais, kurie tiki nematę!

(Nežinomas autorius)

Scroll to Top