Kontempliatyvios moterų vienuolijos

Aušros Vartų Marijos ir Teresėlės karmelitės (CMAT)

Oficialus pavadinimas: Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės seserų karmeličių kongregacija (diecezinė) Tikslas: kontempliatyvus gyvenimas ir evangelizacija pagal Karmelio charizmą (malda, rekolekcijos, paskaitos ir dvasinis palydėjimas). Kontempliatyvi neklauzūrinė vienuolija Įkurta Lietuvoje 1994m. Šv. Teresėlės namai Generalinė priorė – ses. Brigita AmbražiūnaitėKlevų g. 8, Krikštėnai, 20240 Ukmergės r.,Tel. (340) 43 130, mob. tel. +370 685 46 […]

Aušros Vartų Marijos ir Teresėlės karmelitės (CMAT) Skaityti daugiau »

Benediktinės (OSB)

Oficialus pavadinimas: Šv. Benedikto seserų vienuolija (popiežiaus teisių)Kontempliatyvi vienuolijaCharizma: „Ora et labora“ – melskis ir dirbk.Tikslas: kontempliacija ir apaštalavimas.Įkurta Italijoje VI a., Lietuvoje nuo 1622 m. Vilniaus namai Šv. Kotrynos abatijaGulbių g. 4, 08111 Vilnius, tel. (5) 275 06 23Abatė – ses. Imelda Teresa Demjanko OSB Vilniaus namuose: 4 amžinųjų įžadų seserys, 1 kandidatė

Benediktinės (OSB) Skaityti daugiau »

Bernardinės

Oficialus pavadinimas: Šv. Pranciškaus Asyžiečio trečiojo reguliariojo ordino seserų vienuolynas (popiežiaus teisių)Kontempliatyvi vienuolijaCharizma: slapta auka ir atgaila. Kontempliavimas Kristaus ėdžiose, ant Kryžiaus ir Eucharistijoje.Tikslas: sekti šv. Pranciškų malda ir gailestingumu.Įkurta Italijoje 1395 m., Lietuvoje nuo 1494 m. Generalinė vyresnioji – ses. Pranciška Janina NatalevičParko g. 7, Rudamina, 13245 Vilniaus r., tel. (5) 232 08 32el.

Bernardinės Skaityti daugiau »

Betliejaus seserys

Oficialus pavadinimas: Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir šv. Bruno vienuolija (popiežiaus teisių)Kontempliatyvi vienuolijaCharizma: Švč. Trejybės adoracija vienumoje ir broliškame gyvenime.Tikslas: Dievo garbinimas.Įkurta Prancūzijoje 1950 m., Lietuvoje nuo 1994 m. Generalinė sesuo – ses. Emmanuel Generaliniai namai Monastere Notre-Dame du Saint Desert2055 Chemin de PiquetiereF-38380 Saint Laurent du Pont, PrancūzijaTel. (+33) (0) 4 76

Betliejaus seserys Skaityti daugiau »

Dominikonės (OP)

Oficialus pavadinimas: Pamokslininkų ordino seserys (popiežiaus teisių)Kontempliatyvi vienuolijaCharizma: kontempliatyvus gyvenimas Pamokslininkų ordine.Tikslas: „Visas vienuolių gyvenimas yra nukreiptas į tą tikslą, kad jos nuolatos atsimintų Dievą… Seserys, pasiųstos atiduoti garbę Dievui… meldžiasi į Tėvą už visą Bažnyčią, prašydamos visokio gailestingumo, taip pat už viso pasaulio reikalus, už jo išganymą” (LCM 74-75).Įkurta Prancūzijoje 1206 m., Lietuvoje nuo

Dominikonės (OP) Skaityti daugiau »

Joanitės (CSJ)

Oficialus pavadinimas: Šv. Jono seserų kongregacija (diecezinė)Kontempliatyvi vienuolijaCharizma: Gyventi šv. Jono apaštalo ir evangelisto tėvyste, ypač Eucharistijos ir Marijos slėpiniais, ieškoti tiesos trijų išminčių (filosofinės, teologinės ir mistinės) mokykloje ir puoselėti seserišką meilę paklūstant paskutiniajam Jėzaus įsakymui „Mylėkite vieni kitus, kaip aš jus mylėjau” (Jn 13, 34 ir Jn 15, 12).Tarnystė: trokšdamos vienytis su sopulingąja

Joanitės (CSJ) Skaityti daugiau »

Karmelitės (basosios) (OCD)

Oficialus pavadinimas: Basųjų karmeličių ordinas (popiežiaus teisių)Kontempliatyvi vienuolijaCharizma: šv. Jėzaus Teresės charizmos išgyvenimas maldoje ir kontempliacijoje, mažoje seseriškoje bendruomenėje, kurios pagrindas yra vienuma, malda bei griežtas neturtas.Tikslas: vienybės su Dievu bei glaudžios draugystės su Kristumi ir Mergele Marija gyvenimu, malda ir kontempliacija tarnauti Bažnyčiai.Įkurta Ispanijoje 1562 m. Lietuvoje nuo 1994 m. Ordino generalinis vyresnysis –

Karmelitės (basosios) (OCD) Skaityti daugiau »

Šv. Klaros seserys (OSC)

Oficialus pavadinimas: Šv. Klaros seserų vienuolynas (popiežiaus teisių)Kontempliatyvi vienuolijaCharizma: kontempliatyvus gyvenimas su popiežine klauzūra.Tikslas: maldos bei gyvenimo auka už Bažnyčią ir pasaulį.Įkurta Italijoje 1212 m., Lietuvoje nuo 1998 m. Vienuoliniai namai Mėguvos g. 34, 97140 Kretinga,Mob. tel.: +370 677 19539El. paštas: osc.kretinga@gmail.comVyresnioji – ses. Pranciška Kristina Mačiulytė OSC Iš viso: 7 iškilmingųjų įžadų seserys

Šv. Klaros seserys (OSC) Skaityti daugiau »

Scroll to Top