Angelų seserų kongregacija (CSA)

Oficialus pavadinimas: Angelų seserų kongregacija (popiežiaus teisių)
Charizma: gyvenant pasaulyje padėti kunigams skelbti Kristų ir gilinti tikėjimą.
Tikslas: pasauliečių religinė formacija: tikybos mokymas, vadovavimas jaunimo grupėms, rekolekcijų organizavimas, apaštalavimas per spaudą, radiją ir kitas visuomenės informavimo priemones.
Įkurta Lietuvoje 1889 m.

Generalinė vyresnioji – ses. Maria Piątkowska

Generaliniai namai

05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Broniewskiego 28/30, Polska

Delegatūra Lietuvoje

Delegatūros vyresnioji – ses. Rita Gvazdaitytė

Vienuoliniai namai

1. Rugių g. 22, 08419 Vilnius, tel. (5) 270 11 77
Namų vyresnioji – ses. Rita Gvazdaitytė
El. paštas: angeluseserys@gmail.com

2. Palydovo g.  17, 11107 Vilnius, tel. (5) 267 78 05
Namų vyresnioji – ses. Agnieszka Mazur

Iš viso: 9 amžinųjų įžadų seserys

Scroll to Top