Vienuolynai priima ekskursijas

Moterų vienuolynai

1. Seserys asumpcionistės

Želvos g. 14, Vilnius
Kontaktinis asmuo – ses. Benedikta Rollin, tel. 8 639 96413

2. Kristaus Karaliaus seserų kongregacija

Verkių g. 70, Vilnius
Kontaktinis asmuo – ses. Elena Gaidamavičiūtė, tel. 8 686 11316, 8(5) 2775954

3. Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenė

Klevų g. 8, Krikštėnai, Ukmergės r.
Kontaktinis asmuo – ses. Rozana Graulich, tel. 8 686 59728 arba s. Brigita Ambraziūnaitė, tel. 8 685 46560

4. Šv. Kotrynos seserų kongregacija

P. Dovydaičio g. 27,  Kaunas
Kontaktinis asmuo – ses. Danielė Bilotaitė, tel. 8 626 71792

5. Šv. Jono apaštalinės seserys

Pilies g. 1, Senieji Trakai
Kontaktinis asmuo – ses. Monika Teresė, tel. 867782734, 8(5) 2836327,

6. Seserys Benediktinės

Benediktinių g.10, Kaunas
Kontaktinis asmuo – ses. Juozapa Strakšytė, tel. 865252287

7. Nepaliaujamos Pagalbos Seserys Pranciškonės

Pušyno g. 2, Kretinga
Kontaktinis asmuo – ses. Edita Gedmintaitė, tel. 860356869

8. Dievo Apvaizdos seserys

Apvaizdos takas 6, Panevėžys
Kontaktinis asmuo – ses. Jūratė Marcinkevičiūtė, tel. 865666040

9. Seserų Švenčiausiosios Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacija

Amerikos Lietuvių g. 11, Kaunas
Kontaktinis asmuo – ses. Ona Baliūnaitė, tel. 860536429

10. Nukryžiuotojo Kristaus seserys

Kalvarijų g. 331A, Vilnius
Kontaktinis asmuo – ses. Aldona Dalgėdaitė, tel. 868245665

11. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių Seserys

A) Šv. Kryžiaus namai, Daukanto a. 1, Vilnius
Kontaktinis asmuo – ses. Dalia Dapkūnaitė, tel. 8 699 31926

B) Pal. Jurgio Matulaičio namai, Žeimenos g. 6, Kaunas
Kontaktinis asmuo – ses. Vincenta Slavėnaitė, tel. 8 656 24387

C) Vargdienių seserų sodyba, P. Kriaučiūno g. 11, Marijampolė
Kontaktinis asmuo – ses. Viktorija Plečkaitytė, tel. 8 652 12629

12. Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonės

Žemaičių g. 85, Kaunas
Kontaktinis asmuo – ses. Alma Vabuolaitė, tel. 8641 16419

13. Nuliūdusiųjų Paguodos seserys

Anykščių g. 22A, Kaunas
Kontaktinis asmuo – ses. Zita Daubaraitė, tel. 860590468

14. Eucharistinio Jėzaus seserys

A) Muziejaus g. 11, Kaunas
Kontaktinis asmuo – ses. Tatjana, tel. 868684177

B) Didžioji g. 36 a, Vilnius
Kontaktinis asmuo – ses. Saulė Lapėnaitė tel. 861606416

C) Jurgaičio g. 17, Šiluva
Kontaktinis asmuo – ses. Regina Teresiūtė tel. 865026125

15. Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos Tarnaitės

A) Švarioji g. 3 b, Vilnius
Kontaktinis asmuo – ses. Aušra, tel. 864505023

B)  Sodų g. 10, Panevėžys
Kontaktinis asmuo – ses. Zita, tel. 868626421

16. Šv. Elzbietos seserys

Pabrėžos g. 1, Kaunas
Kontaktinis asmuo – ses. Jolanta Falat, tel. 869807756

17. Šv. Kazimiero seserys

T. Masiulio g. 31, Kaunas
Tel. 8 37 458868

18. Marijos Krikščionių Pagalbos dukterys (salezietės)

Birutės g. 9, Kaišiadorys
Kontaktinis asmuo – ses. Jolanta Gurskaitė, tel. 8600 80 231

19. Motinos Teresės seserys

Šv. Stepono g. 35/4, 03210 Vilnius,
Namų vyresnioji – ses. Andrea MC, tel. (5) 215 18 40

Vyrų vienuolynai

1. Pranciškonai

Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas

Maironio g. 10, 01124 Vilnius
Gvardijonas – br. kun. Arūnas Peškaitis OFM, tel. (687) 87 998
Parapijos klebonas – br. kun. Algirdas Malakauskis OFM, tel. (615) 79 795

Vienuolyne organizuojamos ekskursijos ištisus metus. Daugiau informacijos – www.bernardinuansamblis.lt

Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolynas

Vilniaus g. 2A, 97129 Kretinga
Gvardijonas – br. Carlo Bertagnin OFM, mob. tel. (614) 67 569, tel. (445) 77 096

2. Marijonai

Marijampolės vienuolynas

Bendoriaus g. 3, 68309 Marijampolė
Tel. (343) 51 427
Vyresnysis – kun. Andrius Šidlauskas

Vienuolyne organizuojamos ekskursijos ištisus metus. Daugiau informacijos – http://www.marijampolesbazilika.lt/

3. Benediktinai

Palendrių šv. Benedikto (Benediktinų) vienuolynas

Palendriai, 86105 Kelmės r., tel. (427) 47 498
Prioras – t. Kazimieras Milaševičius OSB

Scroll to Top