Bažnyčios dokumentai apie pašvęstąjį gyvenimą

Jaunam vynui – nauji vynmaišiai (2017)

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO INSTITUTŲ IR APAŠTALINIO GYVENIMO DRAUGIJŲ KONGREGACIJA Jaunam vynui – nauji vynmaišiai Pašvęstasis gyvenimas po Vatikano II susirinkimo ir vis dar atviri iššūkiai Gairės Niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Antraip vynas suplėšytų vynmaišius, ir nueitų niekais ir vynas, ir vynmaišiai. Jaunam vynui – nauji vynmaišiai! (Mk 2, 22) TURINYS ĮŽANGA I. JAUNAM VYNUI […]

Jaunam vynui – nauji vynmaišiai (2017) Skaityti daugiau »

„Kontempliuokite…“ (2015)

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO INSTITUTŲ IR APAŠTALINIO GYVENIMO DRAUGIJŲ KONGREGACIJA „Tu, kurį myli mano siela“ (Gg 1, 7) Pašvęstiesiems ir pašvęstosioms einantiems Grožio pėdsakais „Autentiška meilė visada yra kontempliatyvi“. Popiežius PRANCIŠKUS TURINYS Brangūs broliai ir seserys PROLOGAS Klausant Žodžio Pašvęstasis gyvenimas – statio orante (maldos stotis) istorijos širdyje IEŠKOTI Klausant Žodžio Kasdienė ieškojimo mokinystė Ieškojimas naktyje GYVENTI Klausant Žodžio Grožio

„Kontempliuokite…“ (2015) Skaityti daugiau »

Katalikų Bažnyčios katekizmas (2015)

[…] III. Pašvęstasis gyvenimas 914  „Nors evangelinių patarimų įžadais pagrįstas luomas nėra susijęs su hierarchine Bažnyčios sandara, tačiau neginčijamai priklauso Bažnyčios gyvenimui ir šventumui.”467 EVANGELIJOS PATARIMAI,PAŠVĘSTASIS GYVENIMAS 915  Daugeriopi Evangelijos patarimai siūlomi visiems Kristaus mokiniams. Tobula meilė, į kurią pašaukti visi tikintieji, laisvai paklususius kvietimui pasiaukoti Dievui įpareigoja nesantuokiniame gyvenime laikytis skaistybės dėl Dievo karalystės, neturto

Katalikų Bažnyčios katekizmas (2015) Skaityti daugiau »

Laikinieji turtai (2014)

Pašvęstojo gyvenimo Institutų ir apaštalinio gyvenimo Draugijų Kongregacija „Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta, ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota“ (Lk 12, 48) Gairės turtų tvarkymui Pašvęstojo gyvenimo institutuose ir Apaštalinio gyvenimo draugijose APLINKRAŠTIS 2014 08 02 Brangūs Broliai ir Seserys, ekonomikos sritis yra Bažnyčios misijinės veiklos įrankis. 2014

Laikinieji turtai (2014) Skaityti daugiau »

„Patyrinėkite…“ (2014)

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO INSTITUTŲ IR APAŠTALINIO GYVENIMO BENDRUOMENIŲ KONGREGACIJA PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI Pašvęstiesiems ir pašvęstosioms, keliaujantiems pagal Dievo ženklus „Nuolat kelionėje su piligrimui būdinga dorybe – džiaugsmu!“ Popiežius PRANCIŠKUS TURINYS Brangūs broliai ir seserys Klusnus išėjimas Klausyti Žodžio Tarsi vedami debesies Gyvas Išėjimo prisiminimas Kelionės džiaugsmai ir vargai Akylai budėti Klausyti Žodžio Gyvenimo pagal Evangeliją pranašystė

„Patyrinėkite…“ (2014) Skaityti daugiau »

„Džiaukitės…“ (2014)

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO INSTITUTŲ IR APAŠTALINIO GYVENIMO DRAUGIJŲ KONGREGACIJA Žodžiai iš Popiežiaus Pranciškaus mokymo Aplinkraštis pašvęstiesiems ir pašvęstosioms artėjant prie Pašvęstajam gyvenimui skirtų metų (Prot. n. Sp.R. M 1/2014) „Norėjau pasakyti jums vieną žodį, ir tas žodis yra Džiaugsmas. Ten, kur yra pašvęstųjų, ten visada pilna džiaugsmo!“ Popiežius Pranciškus TURINYS Brangūs broliai ir seserys I  – 

„Džiaukitės…“ (2014) Skaityti daugiau »

Vadovavimo tarnystė ir klusnumas (2008)

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO INSTITUTŲ IR APAŠTALIŠKOJO GYVENIMO BENDRIJŲ KONGREGACIJA VADOVAVIMO TARNYSTĖ IR KLUSNUMAS Faciem tuam, Domine, requiram Instrukcija TURINYS ĮŽANGA Pašvęstasis gyvenimas – Dievo ieškojimo liudijimas Išlaisvinimo kelias Dokumento adresatai, tikslas ir ribos PIRMOJI DALIS. PAŠVĘSTUMAS IR DIEVO VALIOS PAIEŠKA Ko ieškome? Klusnumas kaip klausymasis „Klausykis, Izraeli!” (Įst 6, 4) Klusnumas Dievo žodžiui Sekti Jėzumi, klusniu

Vadovavimo tarnystė ir klusnumas (2008) Skaityti daugiau »

Broliškas gyvenimas bendruomenėje (1994)

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO INSTITUTŲ IR APAŠTALINIO GYVENIMO BENDRIJŲ KONGREGACIJA BROLIŠKAS GYVENIMAS BENDRUOMENĖJE Congregavit nos in unum Christi amor TURINYS SANTRUMPOS ĮVADAS Teologijos raida Kanonų teisės raida Visuomenės raida Pasikeitimai vienuoliniame gyvenime Dokumento tikslai I skyrius. KOMUNIJOS DOVANA IR BENDRUOMENĖS DOVANA Bažnyčia kaip komunija Vienuolinė bendruomenė – Bažnyčios komunijos išraiška II skyrius. VIENUOLINĖ BENDRUOMENĖ – VIETA, KUR

Broliškas gyvenimas bendruomenėje (1994) Skaityti daugiau »

Vienuolinių institutų formavimo nuorodos (1990)

VIENUOLIJŲ IR PASAULIEČIŲ INSTITUTŲ KONGREGACIJA VIENUOLINIŲ INSTITUTŲ FORMAVIMO NUORODOS Šį dokumentą parengusi Vienuolijų ir pasauliečių institutų kongregacija pareiškia, kad jo vertė yra tolygi „Instrukcijai”, pagal Kanonų teisės kodekso kan. 34. Tai potvarkiai bei nurodymai, Šventojo Tėvo aprobuoti ir žinybos siūlomi siekiant išaiškinti teisės normas ir padėti jas taikyti. Tie potvarkiai ir aiškinimai atstoja juridines jau

Vienuolinių institutų formavimo nuorodos (1990) Skaityti daugiau »

Codex iuris canonici (1983)

CODEX  IURIS  CANONICI III dalis Pašvęstojo gyvenimo institutai ir apaštalinio gyvenimo bendrijos I skyrius Pašvęstojo gyvenimo institutai I poskyris Bendrosios visų Pašvęstojo gyvenimo institutų normos Kan. 573 §1. Gyvenimas, pašvęstas Dievui evangelinių patarimų profesija, yra pastovi gyvenimo forma, kuria tikintieji, Šventosios Dvasios paraginti, artimiau sekdami Kristų, visiškai atsiduoda Dievui, pamiltam labiau už viską, kad nauja

Codex iuris canonici (1983) Skaityti daugiau »

Evangelica testificatio (1971)

ŠVENTOJO TĖVO PAULIAUS VI APAŠTALIŠKOJI ADHORTACIJA „EVANGELICA TESTIFICATIO” VIENUOLINIO GYVENIMO ATSINAUJINIMAS PAGAL VATIKANO II SUSIRINKIMO MOKYMĄ TURINYS ĮVADAS EVANGELIJOS LIUDIJIMAS DIEVO TAUTOJE Evangelijos liudijimas Susirinkimas Bažnyčios tradicija Pagarba ir meilė Atsinaujinimas Būtina atranka VIENUOLINIS GYVENIMAS Susirinkimo mokymas I. VIENUOLINIO GYVENIMO FORMOS Kontempliatyvus gyvenimas Apaštalinis gyvenimas Kontempliacija ir apaštalavimas Įkūrėjų charizmos Išorinės formos ir vidinė jėga

Evangelica testificatio (1971) Skaityti daugiau »

Scroll to Top