Įvykių kronika

Tarptautinė mokslinė konferencija skirta vienuolių metams paminėti

Pašvęstojo gyvenimo praeitis, dabartis ir ateitis: pašvęstuoju gyvenimu ir broliška bendryste liudyti krikščionišką tikėjimą kintančioje visuomenėje 2015 m. vasario 20 d. Telšiuose įvyko tarptautinė mokslinė konferencija, skirta vienuolių metams paminėti. Konferenciją „Pašvęstojo gyvenimo praeitis, dabartis ir ateitis: pašvęstuoju gyvenimu ir broliška bendryste liudyti krikščionišką tikėjimą kintančioje visuomenėje“, kuri vyko Telšių Žemaitės dramos teatre, organizavo Telšių […]

Tarptautinė mokslinė konferencija skirta vienuolių metams paminėti Skaityti daugiau »

Pašvęstojo gyvenimo diena Panevėžio vyskupijoje (2015-02-02)

2015 m. vasario 2 d. Panevėžio katedroje, Panevėžio vyskupo potvarkiu, buvo minima Pašvęstojo gyvenimo diena. Pradžioje katedroje susirinkęs jaunimas pasitiko tą dieną iš Biržų atkeliavusį LJD kryžių, pastatė jį specialioje pakyloje, sugiedojo keletą šlovinimo giesmių. Vyskupijos Jaunimo centro koordinatorė susirinkusiems pristatė Lietuvos Jaunimo dienas. Po to kun. dr. Gediminas Jankūnas, prisimindamas sekmadienio skaitinį iš laiško

Pašvęstojo gyvenimo diena Panevėžio vyskupijoje (2015-02-02) Skaityti daugiau »

Pašvęstojo gyvenimo diena Telšių vyskupijoje (2015-02-02)

2015 m. vasario 2 dieną Visuotinėje Katalikų Bažnyčios liturgijoje švenčiamas Kristaus Paaukojimas Šventykloje ir minima Dievui pašvęstojo gyvenimo asmenų diena. Tą dieną Telšių vyskupijoje, Žemaičių Kalvarijos Šventovėje, per kasmėnesinius atlaidus buvo meldžiamasi už Dievui pašvęstuosius ir pašaukimus į šį luomą. Tą dieną atlaiduose atstovavo Akmenės dekanatas. Pagrindinėms 12 val. tos dienos iškilmingoms Šv. Mišioms vadovavo

Pašvęstojo gyvenimo diena Telšių vyskupijoje (2015-02-02) Skaityti daugiau »

Pašvęstojo gyvenimo diena Marijampolėje (2015-02-02)

2015 m. vasario 2 d., pirmadienį, 12 val. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje aukotos šv. Mišios švenčiant Grabnyčias ir Pašvęstojo gyvenimo dieną. Šv. Mišias vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, kartu koncelebravo kun. Andrius Šidlauskas MIC. Šv. Mišių pradžioje šventintos Grabnyčių žvakės, uždegus žvakutes, bažnyčios viduje eita procesija. Pamokslo metu vysk. emeritas J. Žemaitis MIC priminė

Pašvęstojo gyvenimo diena Marijampolėje (2015-02-02) Skaityti daugiau »

Pašvęstojo gyvenimo metų vasario antroji diena Vilniaus arkivyskupijoje

2015 metų vasario antrąją dieną Vilniaus arkivyskupijos broliai ir seserys vienuoliai, evangelinio gyvenimo bendruomenių atstovai ir visi, kurie Bažnyčioje vadinami pašvęstaisiais, gausiai susirinko į Domus Maria svečių namus. Susirinkusiems kalbėjo brolis Francois BOURGOIS (Tiberiados bendruomenė). Brolis dalinosi unikalia patirtimi iš misijos Afrikoje, džiaugsmu priklausyti Kristui ir giliu paprastumu, kuris žadina pasaulį. „Paprastumą, kylantį iš neturto,

Pašvęstojo gyvenimo metų vasario antroji diena Vilniaus arkivyskupijoje Skaityti daugiau »

Kristaus Paaukojimo iškilmėse Kaune – padėka Dievui už pašvęstojo gyvenimo dovaną (2015 02 02)

Šiemet, kai švenčiame Pašvęstojo gyvenimo metus, Kristaus Paaukojimo šventykloje iškilmė buvo ypatingas padėkos laikas Dievui už pašvęstojo gyvenimo dovaną Bažnyčiai, per šias iškilmes paminint ir Pašvęstojo gyvenimo dieną. Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje Broliai ir seserys vienuoliai (iš 4 vienuolinių vyrų kongregacijų bei beveik iš visų 14 moterų kongregacijų), kurie yra įsikūrę ir tarnauja Kauno arkivyskupijoje,

Kristaus Paaukojimo iškilmėse Kaune – padėka Dievui už pašvęstojo gyvenimo dovaną (2015 02 02) Skaityti daugiau »

Pasninko ir permaldavimo diena

Pasninko ir permaldavimo diena už savo ir vienuolijos bei visos Bažnyčios klaidas ir nuodėmes 2015 m. sausio 30 d., penktadienį prieš Kristaus Paaukojimo šventę, kuri yra kartu ir Pašvęstojo gyvenimo diena, pašvęstieji broliai ir seserys, taip pat visi tikintieji, kuriems rūpi Bažnyčios šventumas, įsijungė į maldos ir atgailos akciją už pašvęstųjų ir savo pačių atsivertimą.

Pasninko ir permaldavimo diena Skaityti daugiau »

Kunigų konferencijoje Kaune – apie pašvęstąjį gyvenimą ir jo metus Lietuvoje

2015 m. sausio 21 dieną Kauno arkivyskupijos kunigai rinkosi į pirmąją šiemet nuolatinio ugdymo konferenciją. Jai vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Konferencijos, kuri, kaip įprasta, vyko kurijoje, pagrindinė tema šįsyk buvo skirta Pašvęstojo gyvenimo metams. Apie tai, kaip vienuoliai yra numatę juos praleisti, kuo gyvena šiandien, pasidalyti atvyko Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos pirmininkas

Kunigų konferencijoje Kaune – apie pašvęstąjį gyvenimą ir jo metus Lietuvoje Skaityti daugiau »

Lietuvos vienuolijų Simpoziumas „Pašvęstasis gyvenimas šiandienos Bažnyčioje“

2015 m. sausio 17 d. Lietuvos pašvęstojo gyvenimo vyrai ir moterys susirinko į neeilinį renginį Kaune – Simpoziumą, skirtą Pašvęstojo gyvenimo metams. Jame dalyvavo daugiau nei trys šimtai seserų ir brolių iš beveik visų Lietuvoje veikiančių pašvęstojo gyvenimo institutų – tiek kontempliatyvių, tiek apaštalinių, ir didžioji dalis Lietuvos vyskupų. Įžanginis Simpoziumo akordas – širdis uždegantis

Lietuvos vienuolijų Simpoziumas „Pašvęstasis gyvenimas šiandienos Bažnyčioje“ Skaityti daugiau »

T. Stefan Kiechle SJ pranešimas. Consecratio – Communio – Missio

Teologijos mokslų daktaras, jėzuitų provincijolas t. Stefan Kiechle aptarė tris esminius pašvęstojo gyvenimo elementus – Consecratio (pasišventimą), Communio (bendruomeniškumą) ir Missio (misiją, tarnystę). Pirmasis padeda žmogaus susitikimui su Dievu, jo dėka jis žvelgia į Dangų, o atsakas į iš Tėvo gautą pašaukimo dovaną – asmeninis įsipareigojimas įžadais. Antrasis elementas kviečia į susitikimą ir bendrystę su

T. Stefan Kiechle SJ pranešimas. Consecratio – Communio – Missio Skaityti daugiau »

S. Carmen Sammut, MSOLA. Pašvęstasis gyvenimas – širdis, kuri plaka

Sesuo Carmen Sammut, Afrikos Mergelės Marijos misijonierių kongregacijos Generalinė vyresnioji, o šiuo metu ir Tarptautinės Generalinių vyresniųjų Sąjungos (UISG) prezidentė pranešime „Pašvęstasis gyvenimas – širdis, kuri plaka“ palietė keletą labai jautrių pašvęstiesiems temų. „Ar dar tebesame įsimylėję?“, klausė prelegentė, pabrėždama, kad tik laikas praleistas maldoje su Viešpačiu uždega širdį iš naujo, kad mūsų gyvenimas turi

S. Carmen Sammut, MSOLA. Pašvęstasis gyvenimas – širdis, kuri plaka Skaityti daugiau »

Scroll to Top