Pašvęstasis gyvenimas

Dievui pašvęstasis gyvenimas

Tai gyvenimas krikščionių vyrų ir moterų, kurie stengiasi gyventi panašiai, kaip gyveno žemėje pats Jėzus Kristus. O jis buvo skaistus, neturtingas ir klusnus. Pats Jėzus pasirenka ir pašaukia sau tuos, kuriuos nori, dovanodamas jiems galimybę būti visiškai atsidavus jam kaip Sužadėtiniui. Šis ryšys praturtina ir papuošia Bažnyčią šventumu, tokiu kaip šv. Benedikto ir šv. Skolastikos, […]

Dievui pašvęstasis gyvenimas Skaityti daugiau »

Pašaukimas

Visas Šventasis Raštas – tai pašaukimų istorija! Pašaukimas – viena iš pagrindinių Biblijos temų. Senasis Testamentas kalba apie žmogaus pašaukimą į egzistenciją, apie kvietimą kalbėtis su Dievu, sudaryti su juo sandorą, tapti jo tauta, bet taip pat ir apie kai kurių žmonių pašaukimą atlikti kokią nors ypatingą užduotį Dievo plane. Naujajame Testamente pašaukimas – tai

Pašaukimas Skaityti daugiau »

Pašvęstojo gyvenimo formų įvairovė

I. Pašvęstojo gyvenimo institutai:    1)    Vienuoliniai institutai:          A.    Monastinio gyvenimo institutai          B.    Kontempliatyvaus gyvenimo institutai          C.    Apaštalinio gyvenimo vienuoliniai institutai   2)    Pasauliečių institutai.   3)    Apaštalinio gyvenimo draugijos. II. Pašvęstosios mergelės. III. Eremitai. IV. Našliai. V. Naujos pašvęstojo gyvenimo formos. 1) Vienuoliniams institutams būdinga: A. Monastinis gyvenimas – pati seniausia pašvęstojo gyvenimo forma. Jungia vidinį

Pašvęstojo gyvenimo formų įvairovė Skaityti daugiau »

Pasauliečių institutai

Pasauliečių institutai – tai viena iš trijų Dievui pašvęsto gyvenimo formų. Šiuose institutuose, skirtingai nei vienuolinio gyvenimo institutuose ar apaštalinio gyvenimo draugijose, yra siekiama sekti Kristų nepasitraukiant iš pasaulio ir be bendruomeninio gyvenimo. Nepasitraukimu iš pasaulio siekiama išgyventi savo pašaukimą būnant išminties raugu ir malonių liudytojais kultūrinio, politinio ir visuomeninio gyvenimo sūkuryje: darbovietėse, kultūros ir

Pasauliečių institutai Skaityti daugiau »

Scroll to Top