Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

I advento savaitė


"Kaip yra buvę Nojaus dienomi, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant. (...)
Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats" (Mt 24, 37.42)

 

 arca di noe

Duok, visagali Dieve, savo tikintiesiems ryžto
teisiais darbais pasitikti ateinantį Kristų
ir, jo rankos vedamiems, pasiekti dangaus karalystę.

(I advento sekmadienio mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • I advento savaitės ketvirtadienis

  Prašyti tikro ir gilaus atsivėrimo Dievo valiai

  Mt 7, 21.24-27

  *   Jėzus kviečia mane melstis žodžiais, kuriuos pasakė „ant kalno“. Pamėginsiu prasiveržti pro minią ir prieiti arčiau Jėzaus. Atsistosiu prie Jo taip arti, kiek pajėgiu. Kontempliuosiu Jo meilę ir jautrumą, su kuriuo Jis kalba.

  *   Jėzus duoda man adventui, visam gyvenimui planą – centre pastatyti Dievo valią. Atkreipsiu dėmesį į Jo ryžtingą toną, su kuriuo man apie tai kalba. Kokius pergyvenimus iššaukia manyje Jo žodžiai? Ar realiai gyvenime ieškau Dievo valios, ar ją atpažįstu?

  *   Jėzus nori apsaugoti mane nuo gyvenimo, pastatyto ant muilo burbulų. Autentiškas Dievo valios ieškojimas patikrinamas konkrečiose gyvenimo situacijose, o ne deklaracijose, nors ir labai iškilmingose, kaip sakramentiniai pažadai ar įžadai.

  *   Ilgiau stabtelsiu prie savo pašaukimo. Kontempliuosiu Jėzaus žvilgsnį. Leisiu Jam žvelgti į save. Karštai prašysiu, kad leistų man giliai pažvelgti į mano praėjusį gyvenimą. Kokį matau ryšį tarp savo žodžių, sprendimų, pasirinkimų ir kasdienio gyvenimo?

  *   Jėzus rodo man kelią, kuris garantuoja man stabilų ir autentišką gyvenimą. Jame yra Jo žodis, kuris gali man būti atrama kiekvienoje sukrečiančioje situacijoje. Jeigu apsispręsiu tuo žodžiu gyventi, mano gyvenimas ženkliai pasikeis. Be Jo žodžio gyvenimas pavirsta „smėliu“.

  *   Ką galiu pasakyti apie savo santykį su Dievo Žodžiu? Ar iš tiesų tikiu, kad jis gali pakeisti mano gyvenimą? Prisiminsiu „audros“ situacijas, kuriose išgyvenau Žodžio galią.

  *   Kuris Dievo žodis man yra didžiausia parama? Atrasiu jį Biblijoje. Imsiu dažniau grįžti prie jo maldoje. Bandysiu jį paversti tikėjimo išpažinimo aktu, kurį galėčiau užsirašyti ir kartoti įprastuose dienos veiksmuose.

Loading Player...