Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

I eilinio laiko savaitė

Kai, visai tautai krikštijantis, ir Jėzus pasikrikštijęs meldėsi,
atsivėrė dangus, ir Šventoji Dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant jo tarsi balandis,
o balsas iš dangaus prabilo: "Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi" (Lk 3, 21-22).

 battesimo-gesu

Savo gerumu apglėbk, Viešpatie, tave garbinančius žmones,
kad jie suprastų, kaip reikia gyventi,
o supratę - pajėgtų taip elgtis.

(I eilinės savaitės mišių pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • I eilinės savaitės ketvirtadienis 

  Prašyti tikėjimo, išgydymo malonės 
  bei atsidavimo Jėzaus žodžiui 

  Mk 1, 40-45

  *   Atkreipsiu dėmesį į raupsais apėjusį žmogų. Įsijausiu į jo tragišką situaciją. Jis yra netekęs bet kokios paramos. Neturi teisės prisiartinti prie sveikųjų, kurie galėtų jam padėti. Raupsuotasis mato, kaip su kiekviena diena nyksta jo kūnas, kaip iš lėto miršta vienatvėje.

  *   Išvysiu, kaip raupsuotasis prisiartina prie Jėzaus. Jis girdėjo, kad Jėzus sugeba daryti stebuklus. Yra vienintelis galintis jį pagydyti. Įsiklausysiu į raupsuotojo žodžius: „Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų“. Stebėsiuosi to žmogaus tikėjimu ir vidine laisve. Jis sako: „Jei panorėsi...“.

  *   Kas yra mano raupsai? Kas labiausiai bjauroja mano gyvenimą, sąžinę, asmenį? Ar manyje yra kažkas, kas atskiria mane nuo kitų? Pasakysiu apie tai Jėzui. Karštai Jo prašysiu: „Jeigu nori, gali mane apvalyti.“

  *   Įsižiūrėsiu į Jėzų. Pamatysiu Jo susijaudinimą. Su gailestingumu Jis išgydo raupsuotąjį. Kontempliuosiu Jėzaus širdies gerumą ir jautrumą. Ar tikiu, kad kasdien su gailestingumu Jis ir man sako: „Būk švarus(i)“?

  *   Jėzus pagydo raupsuotąjį palikdamas jam žodį: „Žiūrėk...“. Jėzus nori, kad žmogus būtų atidus Jo žodžiui. Išgydytasis sėkmės ir džiaugsmo akimirką nepajėgia išsaugoti Jėzaus žodžio.

  *   Grįšiu prie tų Jėzaus žodžių iš Evangelijos, per kuriuos patyriau išgydymą, kurie grąžino man gyvenimo ramybę ir džiaugsmą. Ar dažnai grįžtu prie tų žodžių? Ar juos branginu ir saugau?

  *   Raupsuotasis neišsaugo žodžio, ir „Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste“. Jėzaus žodžio nepriėmimas, nesirūpinimas juo, apsunkina Jo veikimą mano gyvenime. Atkakliai prašysiu: „Jėzau, suteik man santūrią širdį, galinčią išsaugoti Tavo žodį.“

Loading Player...