Facebook Image
Trečiadienis, 04 lapkričio 2020 21:16

Vyskupai gali steigti vienuolijas tik gavę Šventojo Sosto leidimą (2020 11 04)

Paskelbtas popiežiaus Pranciškaus „motu prorio“ „Authenticum charismatis“, kuriuo pakeičiama kanonų teisės kodekso norma, pagal kurią vyskupai turi teisę savo vyskupijose steigti pašvęstojo gyvenimo bendruomenes.


Trečiadienį paskelbtu potvarkiu iš dalies pakeičiamas 579 kanonas. Iki pakeitimo šis kanonas skelbė, kad „dieceziniai vyskupai, kiekvienas savo teritorijoje, formaliu dekretu gali steigti pašvęstojo gyvenimo institutus, jei tik buvo atsiklausta Apaštalų Sosto“. Pakeistas kanonas nurodo, kad naujus pašvęstojo gyvenimo institutus vyskupai gali steigti tik „prieš tai gavę raštišką Apaštalų Sosto leidimą“.

(Vatican News)

Skaityti 32 kartai