Facebook Image

Kvietimas į seminarą

Kauno arkivyskupijos katechetikos centras, Kauno arkivyskupijos pašaukimų sielovada ir VDU Akademinė sielovada 2021 m. kovo 19 dieną kviečia į seminarą „Jaunimas ir pašaukimas: kaip palydėti link atsiliepimo į Dievo kvietimą?“, skirtą dorinio ugdymo mokytojams, soc. pedagogams, katechetams, tikybos mokytojams – katechetams, jaunimo lyderiams, potencialiems pašaukimų animatoriams parapijose, bei visiems besidomintiems pašaukimų sielovada.

Seminaras vyks ZOOM platformoje (nuoroda bus atsiunčiama užsiregistravusiems el. paštu prieš renginį).

Registracija iki 2021 m. kovo 18 d.,  nuoroda čia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca73XT4_oUaUFzG_xwj_fd8yb3PBqOYYQAqB56AHq58DL2Vw/viewform?usp=sf_link

Seminaras nemokamas.

(Norintiems gauti seminaro kvalifikacinį pažymėjimą, reikia papildomai registruotis nuo kovo 1 d. čiahttps://www.kpkc.lt/seminarai/. Pažymėjimas kainuoja 3 eurus.)

  

Skaityti 24 kartai