Facebook Image
Trečiadienis, 01 rugpjūčio 2012 19:51

Nuncijaus sveikinimas rekolekcijų Šiluvoje dalyvėms (2012 07 26)

Brangios Seserys,

siunčiu jums savo brolišką sveikinimą elektroniniu paštu, nes, nors ir labai gaila, negalėsiu jūsų aplankyti Šiluvoje, kaip buvau planavęs.

Bet jeigu būčiau susitikęs su jumis, būčiau dar kartą išreiškęs savo pagarbą ir dėkingumą jums ir pasakęs keletą paprastų žodžių.  Būčiau paraginęs jus parodyti “džiaugsmą, kad esate vienuolės”; džiaugsmą, kad esate moterys, padovanojusios save Dievui ir broliams; džiaugsmą, kad esate pašvęstosios, “drauge” keliaujančios šventąją gyvenimo kelionę. Juk toks džiaugsmo, trykštančio iš sielos širdies, liudijimas visada yra užkrečiantis: jis parodo vienuolinio gyvenimo patrauklumą, yra naujų pašaukimų šaltinis ir pagalba ištverti.

Šį savo palinkėjimą jums atiduodu į Šiluvos Dievo Motinos rankas.

Ypatingą padėką siunčiu Tėvui Costanzo ir Sesei Liucijai ir laiminu jus visas,

+Luigi Bonazzi

Skaityti 1245 kartai