Facebook Image
Teksto dydis
Penktadienis, 05 Vasario 2010 17:15

Pašvęstojo gyvenimo "gimtadienis" Kaune

Pašvęstojo gyvenimo „gimtadienio“ išvakarės buvo minimos tylų, tamsų  vasario 1 - osios vakarą kruopščiai užpustyto Palemono  seserų saleziečių vienuolyne, pro šalį aidint traukiniams ir klampojant po sniegą čia pat veikiančio dienos centro vaikams.

Šv. Mišių aukoje dėkojome Visalaikančiajam Kristui už gyvenimo ir pašaukimo dovaną. Po Eucharistijos aukos seserys pakvietė visus Pašvęstosios Šeimos (visų vienuolijų) narius į jaukią palėpę, kur spragsint židinio ugnelei šeimyniškai vaišinomės arbata ir užkandžiaudami bendravome.

Tai buvo jaukus, širdingas pašvęstiesiems skirtas vakaras.

Vasario 2 –ąją Kauno Arkikatedroje Viešpaties Paaukojimą šventėme su visa katalikiškąja bendruomene. Žvakelių minioje spindėjo ne tik pašvęstųjų, bet ir visų tikinčiųjų akys ir širdys, lyg atliepdamos ortodoksų teologijos mintį, jog „kiekvienas širdyje turi būti vienuoliu“. Žmogaus siela – amžinojo abito dėvėtoja, pašaukta į Dievo Meilės ir Garbės šviesą.

Akimirkos iš  Pašvęstųjų dienos minėjimo - Galerijoje

Renata Vanagaite SSC

Skaityti 1719 kartai