Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 
Pirmadienis, 04 Vasario 2013 21:20

Pašvęstojo gyvenimo diena Marijampolėje 2013-02-02

Kristaus paaukojimo iškilmės įvykis lyg ir aiškus – Marija ir Juozapas atneša kūdikį į šventyklą, kad paaukotų Dievui. Visgi širdyje kirba klausimas – kur tą įvykį atpažįstu savo istorijoje, ką jis man reiškia? Popiežius Jonas Paulius II šios iškilmės minėjimą paskelbė ir Pašvęstojo gyvenimo diena – diena tų, kurie įžadais save yra pašventę Dievui.

Vilkaviškio vyskupijoje šiemet Pašvęstojo gyvenimo diena buvo švenčiama Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijoje. Po bendros maldos ses. Inga Lienytė SF su susirinkusiais pasidalijo savo įžvalgomis apie pašvęstojo gyvenimo radikalumą, pasirinkimą nebūti centru. Pirmiausia broliai ir seserys buvo pakviesti atsiminti savo amžinųjų įžadų šventę – dieną, kai atidavė Dievui savo gyvenimus. Taip pat buvo aptartas visada aktualus maldos ir veiklos santykis. Ses. Viktorija Plečkaitytė MVS susirinkusiųjų žvilgsnį nukreipė į tuos, kurių radikalų sekimą Kristumi įvardijo ir Bažnyčia – šventuosius, pirmiausia į palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Jo liudijimas buvo toks autentiškas, kad paženklino visus, su kuriais susidurdavo, atnaujino merdinčią vienuoliją.

Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir Šv. Mišios, kurioms vadovavo vyskupas J. Žemaitis MIC, buvo dėsninga šventės tąsa – susitikimas su Asmeniu, kuris yra centras ir gyvenimo tikslas. Šventė baigėsi agape ir bendruomenių prisistatymu.

Skaityti 3932 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XV eilinės savaitės ketvirtadienis

  Prašyti gilaus jautrios Jėzaus meilės patyrimo
  gyvenimo sunkumuose

  Mt 11, 28-30

  *   Pažadinsiu savyje gilų troškimą išgyventi šią meditaciją labai artimame ryšyje su Jėzumi. Prašysiu Šventosios Dvasios, kad padėtų man priglusti prie Jėzaus širdies ir kiekvieno žodžio, kuris man prakalba.

  *   „Ateikite pas mane visi...“. Įsivaizduosiu save didelėje žmonių minioje, besiveržiančioje prie Jėzaus. Išvysiu Jo žvilgsnį, kuris atranda kiekvieną iš eilės. Taip pat laukiančiai Jis pažvelgia į mane.

  *   Paklausiu apie savo santykį su Jėzumi. Ar jaučiuosi Jo laukiamas, priimamas, mylimas? Kas mane priartina prie Jo, o kas atitolina?  Kas labiausiai man užkerta kelią artinantis prie Jo?

  *   „Imkite ant savo pečių mano jungą...“. Paprašysiu Jėzaus, kad vestų mane į mano gyvenimo situacijas, kuriose man yra sunkiausia. Klausiu Jo: „Kas yra tas didžiausias jungas, nuo kurio turiu nebėgti?“ Ar noriu jį paimti ant savęs?

  *   Patikėsiu Jėzui sunkiausias savo gyvenimo patirtis, kurios mane prislegia ir atima džiaugsmą bei širdies ramybę. Priglusiu prie Jo ir karštai prašysiu, kad Jis būtų nusiraminimas mano širdžiai.

  *   Jėzus pažada man, kad jeigu atiduosiu Jam savo gyvenimo sunkumus bei naštas, jungas taps švelnus, o našta lengva. Ar tikiu tuo? Atsiminsiu tuos gyvenimo momentus, kuriuose Jėzaus pažadas pasitvirtino mano akyse. Kokios tai buvo situacijos?

  *   Prieisiu kiek galima arčiau Jėzaus, kad apkabintų mane ir leistų priglusti prie Jo su savaisiais vargais. Pakviesiu Jį į savo gyvenimą. Šiandien nešiosiu širdyje maldą: „Jėzau, Tu esi mano tvirtybė ir mano nusiraminimas“.

Loading Player...