Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 
Penktadienis, 02 Kovas 2012 13:00

Rekolekcijos kunigams ir pašvęstiesiems Truskavoje ( 2012 02 27-03 01)

2012 m. vasario 27 - kovo 1 dienomis Truskavoje įvyko kunigų ir pašvestojo gyvenimo asmenų rekolekcijos. Jose dalyvavo dvylika kunigų ir vienuolių iš Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos. Rekolekcijas vedė "Krikščioniško Gyvenimo ir Evangelizacijos Mokyklos" komanda, vadovaujant t. Petrui Kurkevičiui OFM Cap., tos Mokyklos įkurėjui. Mokymai buvo vesti dviejose grupėse: atskiriai dalyvavusiems pirmą kartą (tiems buvo skelbiama kerigma), atskiriai tiems, kurie dalyvavo antrą kartą (pagilinta kerigma, krikščioniškas gyvenimas, evangelizacija). Kiekvienos dienos centre buvo Eucharistija su Dievo Žodžio pasidalinimu, rinkdavomes šlovinimo maldai, adoracijai, ir žinoma, prie bendro stalo ir arbatos/kavos puodelio. Tai buvo nepaprastai vaisingas ir palaimintas laikas, kurio metu dalinomės gyvenimo patirtimi, visokiomis mintimis, idėjomis apie tai, kokiu būdu plėsti Dievo Karalystę mūsų tarpe.

Nuoširdžiai kviečiame visus kunigus ir vienuoles į kitą susitikimą, kuris vyks 2012 m. spalio 8-11 dienomis Truskavoje.

Taip pat esate laukiami 2012m. kovo 12 dieną 15 val. Kapucinų vienuolyne Kaune (R. Kalantos g. 38) maldai ir bendrystei susitikti (programoje šv. Mišios, pasidalinimas Dievo Žodžiu, šlovinimo malda), ir Panevežyje, Seserų Apvaizdiečių vienuolyne, 2012 m. kovo 23 d. 15 val. Daugiau informacijos pas br. Vincentą (tel. 867752634).

Skaityti 4416 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • Spalio 18 d.

  ŠV. LUKAS EVANGELISTAS

  Prašyti Jėzaus ramybe persmelktos širdies,
  pajėgiančios ta ramybe dalintis su kitais

  Lk 10, 1-9   

  *   Jėzus išsiunčia mokinius visur ten, kur „pats ketino vykti“. Ar jaučiuosi Jėzaus mokiniu savo aplinkoje (šeimoje, bendruomenėje, darbe…)? Kaip giliai manyje yra įsitikinimas, kad ten, kur gyvenu ir dirbu, esu Jėzaus „pasiųstas“?

  *   „Nesineškite piniginės nei krepšio…“. Kas labiausiai man trukdo būti Jėzaus liudytoju? Pabandysiu išsakyti Jėzui priežastis ar aplinkybes, dėl kurių liaujuosi būti ištikimas ir paklusnus Jėzaus misijai: asmenys, daiktai, kiti motyvai (tingėjimas, gėda, baimė, kitų nuomonė, karjera…).

  *   Jėzus siunčia mane, tam kad skleisčiau ramybę tarp žmonių. Ar savo namuose, bendruomenėje pajėgiu skleisti ramybės atmosferą?

  *   Padėkosiu Jėzui už visas savo charakterio savybes – gestus, žodžius – per kuriuos gimsta vienybės, gerumo ir ramybės atmosfera tarp artimųjų. Kokios tai savybės?

  *   Paprašysiu Jėzaus, kad man padėtų atskleisti ir atpažinti tas manyje esančias silpnybes, trūkumus bei poelgius, kurie dažniausiai tampa kivirčų ir nesusipratimų priežastimi, kuriais žeidžiu artimuosius. Nuoširdžiai juos išsakysiu Jėzui.

  *   Tiek galėsiu padėti kitiems atrasti dvasinę sveikatą, vidinę ramybę, kiek pats patirsiu savosios širdies ramybę. Kokia yra dabartinė mano širdies būsena? Pakviesiu Jėzų į savo gyvenimą, kad išgydytų mano neramybės ir dvasinės netvarkos priežastis. Kartosiu: „Jėzau, sugrąžink man širdies ramybę“.

Loading Player...