Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad tie, kurie kenčia, rastų gyvenimo kelią ir leistųsi paliečiami Jėzaus Širdies.

Penktadienis, 02 Kovas 2012 13:00

Rekolekcijos kunigams ir pašvęstiesiems Truskavoje ( 2012 02 27-03 01)

2012 m. vasario 27 - kovo 1 dienomis Truskavoje įvyko kunigų ir pašvestojo gyvenimo asmenų rekolekcijos. Jose dalyvavo dvylika kunigų ir vienuolių iš Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos. Rekolekcijas vedė "Krikščioniško Gyvenimo ir Evangelizacijos Mokyklos" komanda, vadovaujant t. Petrui Kurkevičiui OFM Cap., tos Mokyklos įkurėjui. Mokymai buvo vesti dviejose grupėse: atskiriai dalyvavusiems pirmą kartą (tiems buvo skelbiama kerigma), atskiriai tiems, kurie dalyvavo antrą kartą (pagilinta kerigma, krikščioniškas gyvenimas, evangelizacija). Kiekvienos dienos centre buvo Eucharistija su Dievo Žodžio pasidalinimu, rinkdavomes šlovinimo maldai, adoracijai, ir žinoma, prie bendro stalo ir arbatos/kavos puodelio. Tai buvo nepaprastai vaisingas ir palaimintas laikas, kurio metu dalinomės gyvenimo patirtimi, visokiomis mintimis, idėjomis apie tai, kokiu būdu plėsti Dievo Karalystę mūsų tarpe.

Nuoširdžiai kviečiame visus kunigus ir vienuoles į kitą susitikimą, kuris vyks 2012 m. spalio 8-11 dienomis Truskavoje.

Taip pat esate laukiami 2012m. kovo 12 dieną 15 val. Kapucinų vienuolyne Kaune (R. Kalantos g. 38) maldai ir bendrystei susitikti (programoje šv. Mišios, pasidalinimas Dievo Žodžiu, šlovinimo malda), ir Panevežyje, Seserų Apvaizdiečių vienuolyne, 2012 m. kovo 23 d. 15 val. Daugiau informacijos pas br. Vincentą (tel. 867752634).

Skaityti 4451 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • Mūsų Viešpats Jėzus Kristus,
  Aukščiausiasis ir Amžinasis kunigas

  Prašyti ištikimybės Jėzaus paraginimams

  Mt 26, 36-42

  Atsiprašome, nėra paruošto mąstymo.