Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės už visus žmones, kurie dirba jūroje ir gyvena iš jūros, taip pat už jūrininkus, žvejus ir jų šeimas.

Šv. Klaros seserys (OSC)

Oficialus pavadinimas: Šv. Klaros seserų vienuolynas (popiežiaus teisių)
Kontempliatyvi vienuolija
Charizma: kontempliatyvus gyvenimas su popiežine klauzūra.
Tikslas: maldos bei gyvenimo auka už Bažnyčią ir pasaulį.
Įkurta Italijoje 1212 m., Lietuvoje nuo 1998 m.

Vienuoliniai namai

Mėguvos g. 34, 97140 Kretinga, tel./faks. (445) 79 323
El. paštas:
Vyresnioji – ses. Margherita Pellizzari OSC

Iš viso: 8 iškilmingųjų įžadų seserys

Skaityti 39989 kartai
Daugiau šioje kategorijoje: « Karmelitės (basosios) (OCD)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XIX eilinės savaitės penktadienis

  Prašyti gilaus širdies tyrumo
  ir ištikimybės prisiimtuose įsipareigojimuose

  Mt 19, 3-12

  *   Atsistosiu šalia Jėzaus ir įsiklausysiu į Jo ir fariziejų pokalbį apie santuokos neišardomumą. Prašysiu Jėzaus, kad padėtų man pajausti meilę ir rūpestį kiekviename Jo žodyje.

  *   Įsisąmoninsiu, kad Jėzus gina mano šeimos vienybę bei tarpusavio santykius. Jis žino kiekvieną mano šeimos kentėjimą, sunkumą, kiekvieną santuokinę krizę bei kasdieninius mūsų džiaugsmus. Ko norėčiau dabar Jo paprašyti?

  *   Jėzus primena man, kad Kūrėjas trokšta, jog mano tėvų šeima, mano šeima bei kiekvieni sutuoktiniai būtų „vienas kūnas“. Kiekvieną dieną Jis laimina mano šeimą, kad joje būtų vienybė. Ar tuo tikiu?

  *   Nesantaikos tarp sutuoktinių bei šeimoje priežastis yra širdies užkietėjimas. Iš jo kyla ir kitos nelaimės. Širdies užkietėjimas atveda į užsidarymą prieš Dievą, sutuoktinį bei šeimos narius.

  *   Pagalvosiu apie labiausiai pasimetusius ir užsidariusius mano šeimos asmenis. Karštai melsiuosi už juos, kad Jėzus išgydytų ir atvertų jų širdis.

  *   Jėzus atkreipia dėmesį į viengungystės gyvenimo vertę. Negalima rinktis viengungystės gyvenimo vien norint pabėgti nuo pasaulio, siekiant išvengti atsakomybės už jį. Visada yra pasirinkimas „dėl“ ko nors. Jėzaus akivaizdoje paklausiu savęs: kaip aš vertinu skaistybę ir celibatą?

  *   Savo meditaciją užbaigsiu Jėzaus Širdies adoracija. Kontempliuosiu skaisčią ir ištikimą Jėzaus meilę. Širdyje karosiu maldą: „Mielasis Jėzau, duok man tyrą ir ištikimą širdį“.