Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad krikščionys ir tie, kurie išpažįsta kitas religijas,
  bei visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.

Šv. Klaros seserys (OSC)

Oficialus pavadinimas: Šv. Klaros seserų vienuolynas (popiežiaus teisių)
Kontempliatyvi vienuolija
Charizma: kontempliatyvus gyvenimas su popiežine klauzūra.
Tikslas: maldos bei gyvenimo auka už Bažnyčią ir pasaulį.
Įkurta Italijoje 1212 m., Lietuvoje nuo 1998 m.

Vienuoliniai namai

Mėguvos g. 34, 97140 Kretinga, tel./faks. (445) 79 323
El. paštas:
Vyresnioji – ses. Margherita Pellizzari OSC

Iš viso: 8 iškilmingųjų įžadų seserys, 1 postulantė

Skaityti 39720 kartai
Daugiau šioje kategorijoje: « Karmelitės (basosios) (OCD)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • II eilinės savaitės penktadienis

  Prašyti gilaus tikėjimo ir džiaugsmo,
  jog Jėzus pašaukė mane tam, kad būčiau su Juo

  Mk 3, 13-19

  *   Įeisiu į būrį žmonių, einančių paskui Jėzų. Įsivaizduosiu, kaip Jis užlipa ant kalno ir iš minios šaukia Dvylika vardais. Jėzus pakvietė tuos, kurių pats norėjo – įžiūrėjo juos savo širdyje.

  *   Aš gyvenu, kadangi Jis pats atrado mane savo širdyje, dar prieš pasaulio sukūrimą. Gilinsiuosi į šią tiesą ilgesnį laiką. Ką išgyvenu? Pasakysiu apie tai Jėzui.

  *   „Jis paskyrė Dvylika, kad jie būtų kartu su Juo“. Tai yra jų pirmas ir svarbiausias pašaukimas: būti su Juo, turėti gyvą ryšį su Jėzumi, gyventi Jo gyvenimu. Kiekvienas apaštališkasis gyvenimas ir jo vaisiai priklauso nuo šio santykio.

  *   Ką galiu pasakyti apie savo santykį su Jėzumi? Kokią jis turi reikšmę mano „pilkame“ kasdieniniame gyvenime? Ar ryšys su Juo man yra svarbesnis už visus kitus santykius?

  *   Kiekvienas pašaukimas susijęs su pasiuntinybe. Ar atpažinau savo gyvenimo misiją? Kas tai yra? Kaip savo misiją realizuoju? Jėzaus akivaizdoje paklausiu savęs: ar esu ištikimas savo svarbiausiems pašaukimo įsipareigojimams?

  *   Evangelistas Morkus išvardija Dvylikos vardus. Kiekvienas iš jų turi nepakartojamą gyvenimo istoriją, asmenines savybes, talentus, bet taip pat turi ir silpnybių. Jėzus nori panaudoti kiekvieną iš jų.

  *   Ką galiu pasakyti apie savo asmenybę, gautas dovanas, apie silpnybes? Ar tikiu, kad Jėzus nori pasinaudoti mano talentais ir geromis savybėmis, lygiai taip pat, kaip ir mano silpnybėmis? Kartosiu: „Jėzau, tikiu, kad atradai mane savo širdyje.“

Loading Player...