Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės, kad kilus socialiniams, ekonominiams bei politiniams konfliktams,
  drąsiai ir entuziastingai kurtume dialogą bei draugystę.

Šv. Klaros seserys (OSC)

Oficialus pavadinimas: Šv. Klaros seserų vienuolynas (popiežiaus teisių)
Kontempliatyvi vienuolija
Charizma: kontempliatyvus gyvenimas su popiežine klauzūra.
Tikslas: maldos bei gyvenimo auka už Bažnyčią ir pasaulį.
Įkurta Italijoje 1212 m., Lietuvoje nuo 1998 m.

Vienuoliniai namai

Mėguvos g. 34, 97140 Kretinga, tel./faks. (445) 79 323
El. paštas:
Vyresnioji – ses. Margherita Pellizzari OSC

Iš viso: 8 iškilmingųjų įžadų seserys

Skaityti 40449 kartai
Daugiau šioje kategorijoje: « Karmelitės (basosios) (OCD)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XVIII eilinės savaitės pirmadienis

  Prašyti gilios Jėzaus galios patirties mano gyvenime

  Mt 14, 13-21

  *   Išgirdęs apie Jono Krikštytojo mirtį, Jėzus pilnas skausmo išeina į dykumą. Jis nori pabūti vienas su Tėvu. Stebėsiu Jėzų, kuris valtimi išplaukia į negyvenamą vietą. Žvelgdamas į Mokytoją, paklausiu savęs: ar yra manyje „dykumos“ troškimas? Kaip dažnai skiriu laiko tylai ir asmeninei maldai?

  *   Kontempliuosiu Jėzų, kurį apima gailestis matant dideles žmonių minias. Įsivaizduosiu, kaip Jis ateina pas sergančius, parodo jiems užuojautą ir pagydo juos. Kokia yra mano didžiausia, sunkiausia liga? Su tikėjimu prašysiu Jėzaus, kad ją išgydytų.

  *   Įsivaizduosiu kitą paveikslą. Vakaras. Didelės minios yra kartu su Jėzumi. Žmonės yra alkani ir pavargę nuo dienos kaitros. Atsistosiu tarp jų ir pastebėsiu mokinių bejėgiškumą bei pasimetimą ir Jėzaus ramybę.

  *   Klausysiuosi Jėzaus ir mokinių pokalbio. Pastebėsiu nuostabą jų veiduose, kai išgirsta: „Jūs duokite jiems valgyti“. Mokiniai ima skaičiuoti žuvis ir duoną, kurią turi su savimi. Jie yra susikoncentravę į save ir nesugeba paprašyti Jėzaus, kad padėtų jų varge.

  *   Prisiminsiu situacijas iš savo gyvenimo, kuriose jaučiausi bejėgis, „pamečiau galvą“. Kaip dažnai tokiose situacijose ieškodavau pagalbos pas Jėzų? Ar kalbuosi su Juo apie savo rūpesčius?

  *   Kontempliuosiu duonos padauginimo sceną. Stebėsiu Jėzų, kuris liepia miniai susėsti ant žolės, paima į rankas žuvis bei duoną ir meldžiasi Tėvui. Minia su nuostaba žvelgia, kas čia vyksta. Visiems užtenka valgio. Visi yra sotūs. Pastebėsiu jų džiaugsmą ir susižavėjimą Jėzumi.    Įsisąmoninsiu, kad stebuklingas Jėzaus veikimas nepasibaigė. Jis ir toliau veikia su galia.