Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad šių laikų šeimas lydėtų meilė, pagarba ir patarimas.

Šv. Klaros seserys (OSC)

Oficialus pavadinimas: Šv. Klaros seserų vienuolynas (popiežiaus teisių)
Kontempliatyvi vienuolija
Charizma: kontempliatyvus gyvenimas su popiežine klauzūra.
Tikslas: maldos bei gyvenimo auka už Bažnyčią ir pasaulį.
Įkurta Italijoje 1212 m., Lietuvoje nuo 1998 m.

Vienuoliniai namai

Mėguvos g. 34, 97140 Kretinga, tel./faks. (445) 79 323
El. paštas:
Vyresnioji – ses. Margherita Pellizzari OSC

Iš viso: 8 iškilmingųjų įžadų seserys

Skaityti 39905 kartai
Daugiau šioje kategorijoje: « Karmelitės (basosios) (OCD)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XIV eilinės savaitės antradienis

  Prašyti gilaus pasitikėjimo ir meilės Jėzui,
  kuris rūpinasi mano gyvenimu

  Mt 9, 32-38

  *   Įeisiu į minią, kuri stebi Jėzų, tą akimirką, kada Jis išvaro piktąją dvasią iš apsėstojo nebylio. Netikėtai žmonės išgirsta, kaip nebylys prabyla. Atkreipsiu dėmesį į nustebusios minios susijaudinimą. Įsiklausysiu į nuostabos kupinus šūksnius.

  *   Kokie jausmai kyla manyje šios scenos akivaizdoje? Ar atsimenu savo širdyje kokius nors gyvenimo įvykius, kuriuose aiškiai pamačiau stebuklingą Jėzaus veikimą ir jis mane nustebino? Su Jėzumi grįšiu prie tų momentų.

  *   Atkreipsiu dėmesį į laikyseną fariziejų, kurie susirūpinę stebuklingu įvykiu ir minios reakcija, atakuoja Jėzų. Pamatysiu jų šaltus, abejojančius veidus. Jie nepajėgia patikėti Jėzumi, todėl griebiasi netgi beprotiško kaltinimo.

  *   Atsistosiu arti fariziejų. Kokios mintys, jausmai bunda manyje, kuomet stebiu jų elgesį bei girdžiu kaltinimo žodžius? Įsijausiu į jų pasipriešinimą. Ar jie primena man kokias nors situacijas ir poelgius iš mano gyvenimo? Pasakysiu apie tai Jėzui.

  *   Būsiu arti Jėzaus, kuris eina per kaimus bei miestus ir moko. Pamatysiu minias, kurios iš visur veržiasi prie Jo. Išvysiu džiaugsmą žmonių veiduose. Daugelis patiria stebuklingus išgijimus ir išlaisvinimą iš negalių.

  *   Jėzus mokė ir gydė visokias ligas bei negalias. Kaip ilgai jau žingsniuoju paskui Jėzų? Ar tikiu, kad gyvenu arti To, kuris viską gali? Kokia dabar yra mano didžiausia negalia? Ar išsipasakojau apie ją Jėzui?

  *   Jėzus rūpinasi manimi iki gelmių. Su meile žvelgsiu į Jo rūpestingą veidą. Priglusiu prie Jo širdies, kartodamas: „Jėzau, gydyk mane savo meile!“.