Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad būtų išgirstas brolių migrantų,

  nuskalstamos prekybos aukų, balsas ir į jį būtų atsižvelgta.

Šv. Klaros seserys (OSC)

Oficialus pavadinimas: Šv. Klaros seserų vienuolynas (popiežiaus teisių)
Kontempliatyvi vienuolija
Charizma: kontempliatyvus gyvenimas su popiežine klauzūra.
Tikslas: maldos bei gyvenimo auka už Bažnyčią ir pasaulį.
Įkurta Italijoje 1212 m., Lietuvoje nuo 1998 m.

Vienuoliniai namai

Mėguvos g. 34, 97140 Kretinga, tel./faks. (445) 79 323
El. paštas:
Vyresnioji – ses. Margherita Pellizzari OSC

Iš viso: 8 iškilmingųjų įžadų seserys, 1 postulantė

Skaityti 39735 kartai
Daugiau šioje kategorijoje: « Karmelitės (basosios) (OCD)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • VI eilinės savaitės pirmadienis

  Prašyti atviros ir paprastos širdies susitinkant su Jėzumi

  Mk 8, 11-13

  *   Pas Jėzų ateina fariziejai. Dėmesingai stebėsiu jų laikyseną. Įsiklausysiu į jų žodžius ir griežtą kalbos toną. Jie nori su Jėzumi susidoroti, spendžia Jam pinkles ir reikalauja iš Jo ženklo. Jų santykis su Jėzumi yra šaltas, nesąžiningas ir priekaištaujantis. Jie yra užsidarę nuo Jo žodžių.

  *   Ką galiu pasakyti apie savo susitikimus su Jėzumi? Maldoje pabandysiu pažvelgti į savo asmeninį santykį su Jėzumi. Klausiu savęs Jo akivaizdoje: kokius pagrindinius bruožus matau savo santykyje su Jėzumi?

  *   Parašysiu ant popieriaus lapo labiausiai dominuojančius dalykus mano santykyje su Jėzumi. Surašysiu atskirai neigiamus ir teigiamus bruožus. Kurie iš jų man teikia daugiausia džiaugsmo, o kurie liūdina ir kelia gėdą? Pasakysiu apie tai Jėzui.

  *   „Atsidusęs iš širdies gilumos...“. Jėzus mato fariziejų vidų ir išgyvena dėl jų nesąžiningumo, užsidarymo ir širdies kietumo. Kiekvieną kartą, prieš man pradedant melstis, Jėzus jau pažįsta mano širdį.

  *   Fariziejai reikalauja specialaus ženklo, nors Jėzus jau buvo padaręs daugybę stebuklų. Kada širdis yra šalta, nesąžininga ir uždara, tada nėra pajėgi pastebėti jokio dieviško ženklo.

  *   Artimo ryšio su Jėzumi trūkumas atšaldo širdis, užmerkia akis Jo galybės ir gerumo ženklams. Jėzus neduoda fariziejams papildomo ženklo. Jie turi išmokti atpažinti ženklus paprastose situacijose ir tarp paprastų žmonių.

  *   Nuoširdžiame pokalbyje su Jėzumi prašysiu, kad duotų man paprastą ir sąžiningą širdį, atvirą jo galios ženklams, ir suteiktų gerumo paprastoje gyvenimo kasdienybėje. Padėkosiu jam už visus mano gyvenime padarytus stebuklus.

Loading Player...