Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, Krikšto galia pagal atsakomybės sritis labiau įsitrauktų į darbą Bažnyčioje.

T. F. Ciardi seminaras 20130216-17

Atsiųsti Pavadinimas Klausyti Dydis Trukmė
download T_Fabio_Ciardi_C04
43.7 MB 47:43 min
download T_Fabio_Ciardi_C05
10.4 MB 11:24 min
download T_Fabio_Ciardi_C06
54 MB 59:02 min
download T_Fabio_Ciardi_D01
44.5 MB 48:34 min
download T_Fabio_Ciardi_D02
26.7 MB 29:12 min
download T_Fabio_Ciardi_D03
35.1 MB 38:19 min
download T_Fabio_Ciardi_D04
20.7 MB 22:38 min

Skaityti 7662 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXX eilinės savaitės ketvirtadienis

  Prašyti ištikimybės ir aukos dvasios pašaukimo kelyje

  Lk 13, 31-35

  *   Meditaciją pradėsiu karšta malda į Šv. Dvasią, kad apvalytų mano širdį ir padėtų susikaupti ties evangeline scena, kurią aprašo Lukas. Atiduosiu Jai visus savo rūpesčius ir įtampas, kurios trukdo man susikaupti ir klausytis Dievo žodžio.

  *   Jėzus yra kelyje į Jeruzalę. Jis žino, kad ten Jo laukia kančia ir mirtis. Kontempliuosiu Jėzų, kuris ryžtingai ir ištikimai eina atlikti savo misijos. Jis neatsitraukia, neišsigąsta nieko, kas apsunkina misijos įvykdymą.

  *   Pažvelgsiu į savo pašaukimą, į kelią, kurį iki šiol nuėjau. Prisiminsiu savo išgyventus išbandymus ir krizes. Paklausiu savęs apie savo gyvenimo tikslą. Kur einu? Kas man gyvenime yra svarbiausia? Ar esu ištikimas savo gyvenimo pasirinkimui?

  *   Jėzus, įkalbinėjamas pasitraukti, lieka ištikimas savo misijai. Pažvelgsiu į savo gyvenimą. Ar pasiduodu baimei ir pagundai atsitraukti, pabėgti? Nuo ko dažniausiai bėgu? Į kur bėgu? Paklausiu savęs apie savo „slėptuves“. Ar dabar nuo ko nors bėgu, ko nors vengiu?

  *   Jėzus yra laiko ir žmogaus gyvenimo Viešpats. Jame galiu jaustis vidiniai laisvas ir saugus. Jis gali mane išgydyti iš bet kokios baimės ir išvaryti iš manęs demoną, kuris gundo mane atsitraukti. Ko dabar norėčiau Jėzaus paprašyti?

  *   „Aš turiu keliauti...“. Jėzus eina pasirinktu keliu. Jis neatšaukia Tėvui duoto žodžio. Jėzus nori, kad iki galo išsipildytų Raštas. Įsisąmoninsiu, kad visa tai Jis daro dėl manęs. Kontempliuosiu savo Viešpatį, kuris dėl mano išganymo nepabūgsta net mirties.

  *   Paklausiu savęs: ką šiandien esu pasiruošęs padaryti dėl Jėzaus? Kokiai aukai esu pasiruošęs? Nuo ko dar bėgu? Suklupsiu prie Jėzaus kojų ir prašysiu, kad padarytų mano širdį pasiruošusią bet kokiai aukai, kurios Jis iš manęs paprašys.