Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 
Sekmadienis, 07 Vasario 2010 10:50

UCESM generalinė asamblėja - 2010

UCESMVasario 8–14 d. Čenstakavoje vyko Europos vienuolijų vyresniųjų konferencijų sąjungos (UCESM) generalinė asamblėja.  Joje dalyvavo 25 Europos šalių delegatai, atstovavę apie 400 000 pašvęstojo gyvenimo vyrų ir moterų.

Lietuvos delegaciją sudarė Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų Konferencijos pirmininkė ses. Daiva Kuzmickaitė MVS (Marijos vargdienių seserų kongregacija), sekretorė ses. Asta Venskauskaitė ACJ (Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacija) bei Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų Konferencijos pirmininkas t. Vincentas Tamošauskas OFM cap.

Asamblėjoje be Nacionalinių vienuolijų vyresniųjų konferencijų atstovų, priklausančių UCESM, dalyvavo ir Europos vyskupų konferencijų tarybos, Europos kunigų konferencijų tarybos, Europos nacionalinių pasauliečių komitetų forumo, Europos pašaukimų tarnybos bei Renovabis organizacijos atstovai.

Svečių teisėmis dalyvavo pašvęstojo gyvenimo institutų atstovai iš Latvijos, Bulgarijos, Baltarusijos, Suomijos ir Bosnijos-Hercogovinos.

Asamblėjos temą „Pašvęstasis gyvenimas Europoje: vilties istorijos, istorijos viltis“ savo dviejų dalių pranešime nagrinėjo tėvas José Cristo Rey García Paredes CMF. Jis dalijosi biblinėmis ir teologinėmis įžvalgomis apie viltį ir pašvęstojo gyvenimo misiją Europos kontekste. Vėliau šią temą Asamblėjos dalyviai svarstė darbo grupėse. Diskusijų metu jie galėjo pateikti savo pasiūlymus baigiamajam Asamblėjos dokumentui.

Asamblėjos dalyviai aplankė Osvencimo (Aušvico) koncentracijos stovyklą, šv. Mišių metu meldėsi už kelių žingsnių nuo tos vietos, kur 1941 m. bado kameroje mirė savo gyvybę vietoje šeimos tėvo paaukojęs vienuolis kapucinas šventasis Maksimilijonas Kolbė.

Viena diena buvo skirta ekskursijai po karališkąjį miestą Krokuvą. Buvo aplankyta Vavelio pilis, gražiausios senamiesčio bažnyčios ir aikštės. Pranciškonų konventualų vienuolyne įvyko nuoširdus susitikimas su Krokuvos arkivyskupu kardinolu Stanislavu Dzivišu, o po to jis vadovavo šv. Mišių koncelebracijai Dievo Gailestingumo šventovėje Krokuvos priemiestyje Lagevnikuose, kur savo metu gyveno šv. Faustina Kovalska.

Baigiamosios iškilmingos mišios šeštadienį, vasario 13 d. buvo aukojamos Jasna Guros šventovėje prie stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo. Ji yra ir visada bus mūsų visų Vilties Motina.

Skaityti 20731 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • I advento savaitės penktadienis

  Prašyti kantrios ir tikėjime ištvermingos širdies,
   pajėgios pajusti Jėzaus prisilietimą

  Mt 9, 27-31

  *   Prisiartinsiu prie neregių, kurie šaukia eidami paskui Jėzų. Įsižiūrėsiu į juos. Įsiklausysiu į jų garsų, ištvermingą šaukimą: „Pasigailėk mūsų...“ .

  *   Pagalvosiu apie save. Įsiklausysiu į savo širdies būseną. Kokia yra didžiausia mano širdies liga? Kokie troškimai „šaukia“ manyje labiausiai? Ar prisijungsiu prie neregių ir pamėginsiu juos „peršaukti“ priešais Jėzų?

  *   Atkreipsiu dėmesį į neregių ištvermę ir ryžtingumą. Pamatysiu, kaip jie glaudžiasi su savo nelaime prie Jėzaus. Jie tiki, kad Jis gali juos pagydyti.

  *   Kokia yra mano seniausia širdies „priklausomybė“, su kuria nesusitvarkau? Kaip seniai nešioju ją savo širdyje? Kaip dažnai kalbu apie ją su Jėzumi? Kas manyje „ima viršų“: tikėjimas ar pasidavimas nevilčiai?

  *   Įsižiūrėsiu į Jėzaus gestą: Jis paliečia neregių akis ir sako: „Tebūnie jums, kaip tikite“. Pasiliksiu prie šio vaizdo ilgesnį laiką. Sotinsiuosi Jėzaus gydančia galia ir stebėsiuosi neregių tikėjimu.

  *   Stipriai prašysiu Jėzaus, kad paliestų manyje visas tas vietas, kuriose serga mano tikėjimas, kuriose esu gundomas pasiduoti ir maištauti prieš Jį.

  *   „Ir atsivėrė jiems akys“. Prisiartinsiu prie Jėzaus. Įsižiūrėsiu į Jo veidą ir prašysiu, kad atvertų mano akis visiems Jo gerumo gestams. Išsaugosiu širdyje maldą: „Atverk mano širdies akis tam, kad pajusčiau Tavo prisilietimą“.

Loading Player...