Facebook Image
Šeštadienis, 17 rugsėjo 2022 20:37

Pasikeitimai Telšių saleziečių bendruomenėje (2022 09 17)

2022 m. rugsėjo pradžioje Telšių brolių saleziečių bendruomenėje įvyko pasikeitimai. Kun. Kim Hoan Vincenzo Nguyen SDB buvo perkeltas į Vilniaus saleziečių bendruomenę, o Telšių saleziečių namų atsakinguoju tapo kun. Massimo Bianco SDB, Lietuvoje tarnaujantis nuo 2000 metų.

Šventojo Kryžiaus išaukštinimo dieną kun. Massimo susitiko su Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi ir aptarė brolių saleziečių tampresnio įsijungimo į vyskupijos pastoraciją galimybes.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

Skaityti 26 kartai