Facebook Image

KVIETIMAS į pal. Jurgio Matulaičio atlaidus

Nuoširdžiai kviečiame 2022 m. liepos 14 d., ketvirtadienį, Kunigų ir pašvęstųjų dieną dalyvauti pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje. 

Susiburkime prie pal. Jurgio, vienuolijų atnaujintojo ir kūrėjo, vienuolinio gyvenimo Lietuvoje puoselėtojo, savo tarnyste prisilietusio prie daugelio moterų vienuolijų gyvenimo. Per jo užtarimą drauge melskime už save, savo bendruomenių seseris, savo vienuolijas ir pašvęstąjį gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje.

11.00 val. – Šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.40 val. – katechezė Bazilikoje  
12.00 val. – šv. Mišios
13.00 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
13.45 val. – pasivedimo pal. Jurgiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

ATLAIDŲ PROGRAMA

Skaityti 36 kartai