Benediktas XVI vienuolijų vyresniesiems: „Būkite aistringi Dievo ieškotojai ir liudytojai“ (2010)

2010 m. lapkričio 26 d. Benediktas XVI kreipėsi į Vienuolijų vyresniųjų sąjungos narius, susirinkusius į rudens asamblėją. Paskutinės dvi asamblėjos buvo skirtos apsvarstyti pašvęstojo gyvenimo ateitį Europoje. Nors nemažai institutų susiduria su narių skaičiaus mažėjimu, reikėtų nepamiršti, kad pašvęstasis gyvenimas kyla iš Viešpaties: yra Jo norėtas ir visada bus Bažnyčioje, teigė popiežius. Savo kreipimesi jis apmąstė vienuolinio pašaukimo prasmę.

Pasak Šventojo Tėvo, vienuolinis pašaukimas pirmiausia yra Dievo paieška – querere Deum. Jis ragino, eiti nuo antrinių dalykų prie esminių, prie to, kas iš tiesų svarbu; ieškoti Dievo ir žvilgsnį išlaikyti nukreiptą į Jį. Pirmųjų vienuolių pavyzdžiu ugdyti eschatologinę orientaciją: už laikinųjų dalykų ieškoti to, kas išlieka; to, kas nepraeina. Dievo galima ieškoti broliuose, su kuriais dalinamasi tuo pačiu gyvenimu, amžininkuose, vargšuose, Bažnyčioje ir ypač Eucharistijoje bei kituose sakramentuose.

Pašvęstojo gyvenimo gilus atnaujinimas prasideda pastatant Dievo Žodį, ir ypač Evangeliją į centrą. Tvirtas pasiryžimas gyventi Kristaus žinia bei pritaikyti savo gyvenimą prie jos yra ir buvo pagrindinis asmeninio ir bendruomeninio pašaukimo atpažinimo kriterijus. Kasdienis gyvenimas Evangelija suteikia žavesio bei grožio pašvęstajam gyvenimui ir pristato jį pasauliui kaip patikimą alternatyvą. Būtent to reikia šiandienos visuomenei ir to laukia iš vienuolių Bažnyčia – kad jie būtų gyvoji Evangelija, kalbėjo Šventasis Tėvas.

Jis taip pat pabrėžė kitą fundamentalų pašvęstojo gyvenimo aspektą – brolystę. Jaunimas, susiduriantis su vienuoliais, bene labiausiai ieško broliško gyvenimo. Tai labai svarbus pranašiškas elementas ir jį vienuoliai gali pasiūlyti individualistinei visuomenei. Popiežius teigė, kad būtina rimtai bei pastoviai įsiklausyti į tai, ką sako Šventoji Dvasia bendruomenei. Be įkvėpimų atskyrimo su apmąstymu ir malda, pašvęstasis gyvenimas rizikuoja patogiai prisitaikyti prie šio pasaulio individualizmo, konsumizmo bei materializmo. Šie dalykai sumenkina brolybę ir dėl to pašvęstasis gyvenimas netenka žavesio bei kandumo. Vienuolijų vyresnieji turi užduotį vesti savo institutus ir kurti projektus ateičiai. Svarbi dvasinio vedimo ir vadovavimo bendruomenei dalis yra bendra priemonių, skatinančių bendrystę, abipusį bendravimą, šilumą bei tiesą tarpusavio santykiuose, paieška, kalbėjo Benediktas XVI.

Popiežius taip pat ragino vienuolijų vyresniuosius kūrybingai priimti naujosios evangelizacijos iššūkius. Dievo patirtimi, sveika formacija ir brolišku gyvenimu bendruomenėje paremta evangelizacinė misija padeda suprasti ir atgaivinti pašvęstąjį gyvenimą. „Ateikite į šiandienos areopagus ir skelbkite nepažįstamą Dievą, kaip kad šv. Paulius skelbė Atėnuose,“, kvietė Šventasis Tėvas. (mb)

Vatikano radijas

Scroll to Top