Novicijų kursai – 2010, lapkritis

Novicijų kursai - 2010, lapkritis
Kaip išmokti būti vienuole?

Žodžių junginys novicijų kursai neretam yra mįslė. Na, net jei suprantamas žodis novicija (naujokė, sesuo, besiruošianti pirmiesiems vienuoliniams įžadams), labai neaišku, kas vyksta novicijų kursuose – ar ten novicijos kažką moko, ar novicijas moko, ir išvis – ko ten mokomasi?

Šįkart į novicijų kursus Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio namuose Kaune susirinko 9 seserys iš penkių bendruomenių – 2010 m. lapkričio 22–27 dienomis jos buvo pakviestos gilinti vienuoliniam gyvenimui reikalingas žinias. Pirmąją kursų dieną ses. Asta ACJ tęsė gegužės mėnesį pradėtą teologinės įžadų sampratos dėstymą. Šįkart buvo aptartas klusnumo įžadas – daug diskusijų kelianti tikrovė. Atsiremta į svarbiausią pavyzdį – Jėzaus klusnumą Tėvo valiai. Ir pabrėžta, kad labai svarbu išmintingas ir veiklus klusnumas, laisvas ir džiugus apsisprendimas. Tema buvo pratęsta antradienio išvykos metu – šį kartą seserys susipažino su jėzuitišku dvasingumu ir svečiavosi brolių jėzuitų namuose Kaune. Kun. Aldonas Gudaitis SJ kalbėjo apie tai, kad „svarbiausia – Dievas, o visa kita – tiek, kiek padeda eiti į Dievą.“ Kad būtų aiškiau, ką ir kaip rinktis, kun. Mindaugas Malinauskas SJ pristatė dvasių skyrimą.

Kursus tęsė kun. Artūras Kazlauskas, ypatingai seserims aiškinęs Didžiojo Tridienio liturgijos ženklus. O ketvirtadienį dvasingumo teologiją pristatė kun. Žydrūnas Kulpys. Kalbėta apie dvasingumą kaip autentišką gyvenimo būdą, kurio pamatas – asmeninis susitikimas su Jėzumi. O bendruomenės vakaro metu seserys improvizavo susitikimą su Jėzumi – bandė įsijausti į įvairių Jėzaus gimimą iš arti mačiusių asmenų vaidmenis.

Tema „Šventasis Raštas. Įvadas į Senąjį Testamentą“ kalbėjusi ses. Benedikta RA mokė atpažinti tipus – Senojo Testamento ženklus, įkūnytus Naujajame Testamente. Daug naujų žodžių (terminų) novicijas išmokiusi lektorė kalbėjo apie Abraomo istoriją. Kursai baigėsi ses. Liucijos FMA paskaita „Pašvęstojo gyvenimo psichologija“. Įvairiais aspektais aptarusios, kas yra skaistumas, moteriškumas ir vienuoliškumas, seserys sutarė, kad dvasinis augimas yra kelionė, ir ji prasideda nuo mažų žingsnelių. Ir novicijų kursai yra tinkamas atspirties taškas bendrystėje pasitikrinti, kurioje vietoje toje kelionėje esi.

Ses. Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

« 2 »
Scroll to Top