Pašvęstųjų šventė Kaune – 2010

Pašvęstųjų šventė Kaune - 2010

Pašvęstojo gyvenimo „gimtadienio“ išvakarės buvo minimos tylų, tamsų  vasario 1 - osios vakarą kruopščiai užpustyto Palemono  seserų saleziečių vienuolyne, pro šalį aidint traukiniams ir klampojant po sniegą čia pat veikiančio dienos centro vaikams.

Šv. Mišių aukoje dėkojome Visalaikančiajam Kristui už gyvenimo ir pašaukimo dovaną. Po Eucharistijos aukos seserys pakvietė visus Pašvęstosios Šeimos (visų vienuolijų) narius į jaukią palėpę, kur spragsint židinio ugnelei šeimyniškai vaišinomės arbata ir užkandžiaudami bendravome.

Tai buvo jaukus, širdingas pašvęstiesiems skirtas vakaras.

Vasario 2 –ąją Kauno Arkikatedroje Viešpaties Paaukojimą šventėme su visa katalikiškąja bendruomene. Žvakelių minioje spindėjo ne tik pašvęstųjų, bet ir visų tikinčiųjų akys ir širdys, lyg atliepdamos ortodoksų teologijos mintį, jog „kiekvienas širdyje turi būti vienuoliu“. Žmogaus siela – amžinojo abito dėvėtoja, pašaukta į Dievo Meilės ir Garbės šviesą.

Renata Vanagaite SSC

Scroll to Top