Pašvęstųjų šventė Vilkaviškio vyskupijoje – 2017

Pašvęstųjų šventė Vilkaviškio vyskupijoje - 2017

Vasario 2 d. Bažnyčia švenčia Kristaus paaukojimo šventę. Jau du dešimtmečius kasmet vasario 2-ąją švenčiama ir Dievui pašvęstojo gyvenimo diena, meldžiamasi už visus tuos, kurie vienokiu ar kitokiu specialiu būdu pašventė savo gyvenimus Dievui: kontempliatyvius vienuolius ir vienuoles, apaštalines kongregacijas, pasišventusių pasauliečių institutus. Pirmoji pasaulinė vienuolių diena buvo minėta 1997 m. Ši diena buvo įsteigta popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva.

Vilkaviškio vyskupijoje gyvenantys ir tarnaujantys pašvęstieji šiais metais vyskupo Rimanto Norvilos buvo pakviesti Pašvęstojo gyvenimo dieną švęsti Aleksoto Šv. Kazimiero parapijoje. Jau nuo 10 val. ryto buriavosi pašvęstieji prie Aleksoto parapijos namų, kur visus pasitiko parapijos klebonas kan. Valius Zubavičius.  

10.30 val. visą būrį pašvęstųjų, maždaug apie 70 žmonių, pasveikino vyskupas Rimantas Norvila, pakvietęs trumpai prisistatyti, iš kokių bendruomenių dalyvaujama renginyje.

Po to Ekscelencija pristatė konferencijos pranešėją kun. teol. dr. Arnoldą Valkauską, kuris kalbėjo apie iššūkius, sunkumus dvasinio gyvenimo kelyje, remdamasis knyga „Aistros įveika askezės ir psichologijos metodais“. Pranešėjas pabrėžė, kad labai svarbu atpažinti tai, kas mumyse vyksta, norint siekti laisvesnio, geresnio ir turiningesnio gyvenimo. Kalbėjo apie kūniškas ir sielos bei dvasios aistras, kurių įveikai nemažai įdomių strategijų galima atrasti aukščiau minėtoje knygoje. Kovos su netvarkingomis aistromis kelias yra sielos nutyrinimo ir gydymo kelias, o taip pat apsivalymo kelias yra ir dvasios brendimo kelias, vedantis į brandžią ir protingą asmenybę.

Po konferencijos visi susirinkusieji į renginį bei parapijos žmonės šventė Šv. Mišių auką Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčioje. Šv. Mišios prasidėjo procesija su žvakėmis.

Liturgijai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis, parapijos klebonas kan. Valius Zubavičius, kun. Petras Dumbliauskas SDB, kun. Stasys Puidokas MIC, Aleksoto dekanas kan. Deimantas Brogys, kun. Vitalij Volodkovič.

Homilijoje ganytojas pabrėžė komunikacijos svarbą Bažnyčios gyvenime. Svarbą liudyti ir dalintis tikėjimu, nes Geroji Naujiena, žinia apie išganymą svarbi visiems krikščionims. Savo ruožtu vienuoliai turi ypatingą pašaukimą liudyti ir anapusinę tikrovę, jų liudijimas ypatingas ir labai pastebimas, girdimas ir pageidaujamas, bet piktasis stengiasi šį liudijimą susilpninti, užsklęsti ir uždaryti. Todėl ganytojas ragino visus nebijoti skelbti šią išganymo žinią vis plačiau ir tvirčiau kaip tai darė Viešpats Jėzus Kristus.

Šią dieną Pašvęstieji broliai ir seserys ne tik vieni kitus sveikino, bet ir kiekvienas asmeniškai visiems metams įsipareigojo malda lydėti atsitiktiniu būdu ištrauktą Vilkaviškio vyskupijos kunigą, taip dar kartą sau ir pasauliui primindami ypatingą savo pašaukimą maldai.

Šventę užbaigėme agape parapijos namuose, kur visi prie bendro stalo pasistiprinę, džiaugėsi šiltu susibūrimu ir dalijosi savo gyvenimo patirtimis bei neskubėjo skirstytis. Kiekvienas išeinantis gavo po duonos kepalėlį kelionei, o Pašvęstojo gyvenimo atstovės ir po tulpės žiedą.

2017-02-02

Kun. Linas Baltrušaitis, Vikaviškio arkivyskupijos informacija

Scroll to Top