Seminaras vargdienių seserų namuose Kaune 2012 05 11-13

Seminaras vargdienių seserų namuose Kaune 2012 05 11-13

2012 m. gegužės mėn.  11–13 d. Kaune, Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio namuose, vyko seminaras „Naujoji Evangelizacija. Bendrystės dvasingumo įnašas į Naująją Evangelizaciją“, kuriame dalyvavo įvairių vienuolijų seserys. Seminarą vedė sesuo Antonia Moioli (Kūdikėlio Jėzaus seserų kongregacija) iš Italijos.

Sesuo Antonia kalbėjo, kad Naujosios Evangelizacijos tikslas – tikėjimo ir krikščioniškosios meilės stiprinimas. Visais laikais, bet ypatingai šiais, traukos centras yra bendrystė ir vienybė. Todėl prelegentė ypatingą dėmesį skyrė bendrystės dvasingumui, kuriuo gyvendami galėsime parodyti pasauliui Jėzų, esantį tarp mūsų – gydantį raišuosius ir akluosius, vaduojantį belaisvius. Bendrystę padeda ir leidžia išgyventi meilė apleistam ir nukryžiuotam Jėzui, kurio veidą galime atpažinti ir kitame žmoguje, įvairiuose santykiuose, ligoje, nepasisekimuose.

Seminaro klausytis galite čia.

Scroll to Top